Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR

Odval dolu Ronna - KladnoHlavním cílem projektu je prostřednictvím tzv. stezek do mobilu (využívají ke zprostředkování informací tzv. QR kódy) a mapových aplikací zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o významu nepřírodních biotopů pro ochranu druhové rozmanitosti a pro ekologickou stabilitu krajiny. Do nepřírodních biotopů zahrnujeme takové biotopy, které jsou velmi silně ovlivněny činností člověka. V případě našeho projektu se jedná o těžebny surovin, výsypky a odkaliště.

Většina lidí pocitově vnímá nepřírodní biotopy, jako krajinu, ve které toho moc nežije. Nicméně vědecké výzkumy z posledního desetiletí ukazují, že právě v těchto oblastech jsou z hlediska ochrany biologické rozmanitosti druhů velmi významným útočištěm. V dříve realizovaných výzkumech bylo v nepřírodních biotopech pozorováno celkem 160 druhů motýlů, 148 druhů brouků z čeledi střevlíkovitých, 18 druhů obojživelníků 8 druhů plazů či 213 druhů ptáků. Relativně vysoký počet nalezených druhů je uveden v příslušných Červených seznamech ohrožených druhů České republiky nebo patří mezi zvláště chráněné organismy. Nepřírodní biotopy mají v mnoha případech rovněž vysokou kulturně estetickou hodnotu jako krajinné dominanty i jako připomínky hornické minulosti měst a obcí. Význam nepřírodních biotopů spočívá rovněž v tom, že na nich často panují specifické podmínky, vyhovující úzce specializovaným druhům. Proto se na těchto lokalitách dají často nalézt unikátní společenstva.

V rámci projektu provádíme monitoring biodiverzity na 31 lokalitách v 8 krajích České republiky. V lokalitách vzniknou tzv. stezky do mobilu. Stezky představí návštěvníkům jednotlivé lokality. Turisté i místní obyvatelé se seznámí s informacemi o historii těžby nerostných surovin, o nově vzniklých biotopech a o nejvýznamnějších ohrožených a zvláště chráněných druzích makroskopických hub, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

V průběhu projektu bude natočen dokumentární film o nepřírodních biotopech. Film bude představen na Ekofestivalu. Současně s filmem vznikne i putovní výstava, která přiblíží tuto problematiku ve městech České republiky.

Základní informace o projektu

  • Název: Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech České republiky
  • Realizace: leden 2015 až duben 2016
  • Příjemce projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. www.ekopolitika.cz
  • Partner projektu: Taggmanager, o.s. - www.taggmanager.cz, www.dohaje.cz
  • Kontaktní osoba: PhDr. Leona Kupčíková - koordinátorka projektu
  • Telefon: 777 764 682
  • Email: leona.kupcikova@taggmanager.cz
  • Partner projektu: VIS Bílé Karpaty, o.p.s. - http://www.bilekarpaty.cz
  • Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Místo informačních tabulí vás provede přírodou Váš telefon


Popis: P1120548.JPG

Taggmanager o.s. a DoHáje.cz - portál taggových stezek - přináší poutavé informace naučných stezek a detaily zajímavých míst přímo na displej mobilního telefonu. Ve spojení s moderní technologií vytváříme nové možnosti přístupu k informacím pro návštěvníky přírodovědně nebo památkově cenných lokalit.

Systém spočívá v označení jednotlivých zastavení naučných stezek informačními tabulkami - tagglisty s 2D kódy Kódy lze číst běžným mobilním telefonem vybaveným fotoaparátem, přístupem k internetu a některou z volně dostupných aplikací pro čtení QR nebo BeeTagg kódů. Po přečtení kódu se telefon připojí na webovou stránku místa určenou speciálně pro mobilní telefony.

Díky Taggmanageru najdete v telefonu zajímavé informace o navštíveném místě. Textové informace jsou doplněny o fotky, obrázky, komiksy nebo i zvuky a videa.

Část může být věnována i pravidelně se obměňujícím informacím. Součástí obsahu jsou i praktické informace např. popis dosažení nejbližší zastávky hromadné dopravy, kontakt na horskou službu atd.. Obsáhlejší informace lze vložit formou internetových odkazů.Jednou z největších výhod našich stezek je možnost si informace odnést doslova sebou v telefonu, číst je po cestě nebo s nimi pracovat následně. Využijí je studenti při výuce, lze dopředu plánovat výlet z domova i virtuálně procházet stezky na PC. Také zde  obsah cílí na mladší generace, které jsou nové technologie nejbližší, a kterou tak lze lépe inspirovat k návštěvě zajímavých míst nejen v přírodě.

Systém je multijazyčný a podporuje kromě češtiny i angličtinu, němčinu a polštinu. Naše taggové stezky v mnoha případech doplňují již zavedené naučné stezky, rozšiřují nebo dokonce nahrazují informace tradičních tištěných infotabulí, které jsou většinou pouze v češtině. Díky jazykovým mutacím mohou zaujmout taggové stezky i zahraniční turisty.

V jiných lokalitách vznikají zcela nové taggové stezky i místa. Zde se plně osvědčují výhody mobilního systému, ve výsledku je  výrazně ekonomičtější, stačí porovnat výrobní ceny statické informační tabule s výrobou a nastavením tagglistu - infotabulky. Zároveň mohou být díky své malé velikosti používány tam kde by klasická tabule zabírala příliš mnoho místa nebo esteticky narušovala okolí. Ochránci přírody si pochvalují minimální zásah do krajiny při umisťování info-tabulek v terénu.

V současné době jsou taggové stezky za podpory Ministerstva pro životní prostředí zaváděny v mnoha místech po celé ČR, v turistických lokalitách Šumavy, Jeseníků, Beskyd, na význačných místech Prahy a okolí, v pražských parcích, v zajímavých oblastech Českého ráje, Táborska a Českého krasu, v přírodních lokalitách Českého středohoří a mnoha dalších. Nová místa neustále přibývají a síť se rozšiřuje.

Jednou z největších výhod našich stezek je možnost si informace odnést doslova sebou v telefonu, číst je po cestě nebo s nimi pracovat následně. Využijí je studenti při výuce, lze dopředu plánovat výlet z domova i virtuálně procházet stezky na PC. Také zde  obsah cílí na mladší generace, které jsou nové technologie nejbližší, a kterou tak lze lépe inspirovat k návštěvě zajímavých míst nejen v přírodě.

Velmi ceněnou vlastností systému Taggmanager je zobrazení turistické mapy daného místa přímo na telefonu s vyznačeným zastavením. S nadsázkou lze říci, že návštěvník může mapu zapomenout doma.

Systém je zaměřen zejména na poskytování on-line informací v terénu o ochraně přírodních a kulturních památek. Návštěvníkům, kteří se jen obtížně smiřují s omezujícími pravidly pohybu v místech chráněných území, informační systém Taggmanager poskytuje představu o místních zajímavostech a o tom co se v daném místě děje. Interaktivní online přenos může na reálné místo přinést netradiční představu, která zhmotní a prohloubí nejen vlastní prožitek, ale také potřebu ochrany dané lokality.

Přestože cílová skupina návštěvníků není věkově omezena, systém nejvíce zajímá mladší generaci,  pro ni přináší do krajiny jimi běžně užívané moderní technologie, které dobře znají a které v nich vzbudí zájem o pobyt v přírodě.   Systém Taggmanager umožňuje průběžné aktualizace a je neustále zdokonalován a inovován. Již nyní systém disponuje dalšími nadstavbami, jako vzdálená správa informací a jejich obměna dle potřeb správce stezky, přehledné statistiky návštěvnosti stezek a zastavení, upozornění na mimořádné akce, přenos zvuku apod.

Bude nám potěšením vybavit i Vaši stezku novou technologií Taggmanageru, která zaujme více návštěvníků a rozšíří možnosti informování o Vašem regionu, zábavy a vyžití v nových Vám blízkých lokalitách.


Konference „Turistika s mobilem“


Konference „Turistika s mobilem“ úspěšně proběhla 8.10.2013 za účasti zástupců ministerstev místního rozvoje a životního prostředí, MHMP, společnosti Seznam.cz, Actaea o.s. a dalších. Děkujeme všem zúčastněným za návštěvu, přednášejícím za hodnotné prezentace a v neposlední řadě MHMP za laskavé zapůjčení konferenčních prostor. 
Váš tým Doháje.cz

Hlavním cílem konference bylo představit novou generaci značení turistických tras v České republice. Stezky do mobilu jsou moderní interaktivní formou zprostředkování zajímavých turistických informací. Oproti klasickým stezkám jsou stezky do mobilu levné, ekologické a atraktivní zejména pro mladší generace a rodiny s dětmi. Na konferenci byl představen projekt www.dohaje.cz a možnost zapojit se do projektu.
Konference byla určena zástupcům obcí, mikroregionů, MAS a neziskových organizací Prahy a Středočeského kraje, kteří se věnují problematice cestovního ruchu.


Zde naleznete příspěvky přednášejících:

2D_kody_2013.ppt
Prezentace_NNO-_8.10.2013_Praha.ppt
Prez_MZOMHMP_sem08102013_VPrazezaprirodou2013-14.ppt

 

TOP místa

Víme, která místa jsou nejnavštěvovanější
- přímo v terénu!

Divoká Šárka - Šárka a Ctirad

Divoká Šárka - Šárka a Ctirad

Lesy Divoké Šárky jsou nerozlučně spjaty se starou českou pověstí o proradné Šárce a důvěřivém Ctiradovi. Pověst praví, že se Vlasta…

Naučná stezka Děvín - Historie hradu Děvičky

Naučná stezka Děvín - Historie hradu Děvičky

Na vrcholcích Pálavy postupně vznikla tři středověká kamenná sídla. Na Růžovém vrchu nad Klentnicí stojí dodnes Sirotčí hrádek. V…

Po stopách kameníků - Louňovický skanzen

Po stopách kameníků - Louňovický skanzen

Těžba a zpracování kamene V rámci oslav 600 let obce Louňovice byl otevřen kamenický skanzen, který prezentuje výsledky kamenické…

Světem horských luk - Pravda o čarodějnicích

Světem horských luk - Pravda o čarodějnicích

Petrovy kameny, tajemný klenot jesenických hor Skalnatý útes v travnatém moři horských luk. Skály Petrových kamenů, vystupující na…

NPR Tabulová hora, Růžový vrch a Kočičí kámen - Sirotčí hrádek – pověst

NPR Tabulová hora, Růžový vrch a Kočičí kámen - Sirotčí hrádek – pověst

V době, kdy jižní Moravu ovládali templáři, na hradě nad Klentnicí žil rytíř Čičos se svojí ženou Růženou. Miloval tento kraj a byl…Staňte se fanouškem Doháje.cz