Stojíte právě v ulici Petra Bezruče, na kterou navazuje nejstarší liechtensteinská alej, která vznikla v roce 1715 z lip a kaštanů a spojovala dvě rodinná sídla Liechtensteinů – Valtice a Lednici. Původně Lednická alej a Lednická ulice, dnes nese jméno Bezručova na počest básníka Petr Bezruče (1867 –1958), který Valtice rád navštěvoval a opěvoval jejich krásu ve svých básních. V roce 1946 byl Petr Bezruč jmenován čestným občanem města Valtice.

Pohled do bývalé Lednické ulice.

Portrét Petra Bezruče.

Ulice Petra Bezruče končí u železniční zastávky Valtice-město. O zřízení trati Břeclav – Valtice – Mikulov – Hrušovany nad Jevišovkou – Znojmo rozhodlo v roce 1868 konsorcium, složené z generálního sekretáře Severní dráhy a četných finančníků. V tomto roce došlo také k vyměřování trasy. Pro Valtice byla na trati zřízena zastávka Feldsberg (později Valčice) – město a stanice Feldsberg (Valčice) – nádraží. První vlak s lokomotivou Thaya, projel touto tratí 29. prosince 1872. Malá prosperita této trati vedla k rozpadu zakládající akciové společnosti a trať přešla do majetku Severní dráhy císaře Ferdinanda.

Obrázek valtického nádraží v době manévrů z roku 1876.

V roce 1876 se konaly u Valtic vojenské manévry, na které se dostavil 2. září 1876 i císař František Josef I. 4. září byl vypraven z Vídně zvláštní vlak, kterým přijel do Valtic korunní princ Rudolf a anglický princ Artur se státním doprovodem, tehdejší ministr zahraničí hrabě Andrassy a ministr vnitra plukovník Horst. Přivítat anglického prince přijel toho dne na valtické nádraží i císař a generaladjunkt baron Mondel .Do příjezdu vlaku hovořil císař dlouze s přednostou stanice Reschem. Po příjezdu vlaku se celá společnost vydala v kočárech k zámku.

Pohlednice s podpisy zaměstnanců nádraží asi z počátku 20. stol.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 48° 44.673’, E 16° 45.562’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Město Valtice
Turistické informační centrum
Tel.:+420 519 352 978
e-mail:tic@valtice.eu
http://www.valtice.eu