V místě dnešního penzionu Prinz stávaly hradby a jedna ze čtyř městských bran. Po francouzských válkách došli konšelé města k názoru, že hradby je již před nepřáteli neochrání a proto byly sníženy z 5,5 –7,5 m na 2,5 m a získaný kámen posloužil k opravě Sedlecké silnice. Zbytky hradeb jsou ještě patrné ve dvoře domu. Městské brány pak byly vydraženy v roce 1841. Na tomto místě byla brána s přilehlou hradební věží a příslušným pozemkem, která byla prodána za 800 zlatých. Protože přiléhala k městským sirným lázním (zmiňované již v roce 1546) říkalo se jí Lázeňská. Později byla v těchto místech postavena kavárna „Prinz“, která byla v druhé pol. 20. století zbourána a počátkem 21. století postaven penzion stejného názvu.

Bývalá kavárna Prinz s lázněmi.

V nároží domu č. 7 je zabudována část valtického pranýře, na kterém je osazena ozdoba z bývalé „Lázeňské městské brány“. Sirný pramen z lázní vyúsťoval do ulice levou stranou domu, kde byl zájemci odebírán za účelem domácího léčení. Dům koncem 18. století patřil rodině Bauerové, jejichž synové proslavili Valtice po celém světě. Josef Antonín Bauer (1756 –1830) malíř působící ve Vídni a Římě, později ředitel liechtensteinské galerie ve Vídni. František Ondřej Bauer (1758– 1840) malíř květin, působil a tvořil pro Dietrichsteiny, v Anglii se stal pak malířem botanických zahrad v Kewo a dvorním malířem krále Jindřicha III. Nejmladší z bratrů Ferdinand Lukas (1760 – 1826), malíř květin, který spolupracoval s místním převorem a botanikem Bocciem , vídeňským botanikem M. Jacguinem a anglickými botaniky J.Sibthorpem, R. Brownem a J.Banksem. Jeho prací je prý i výzdoba stropu v průjezdu tohoto domu. Po válce přízemí domu sloužilo jako obchod, horní část jako byt.

Dům č. 6 je úřednický dům z 18. století, který byl původně lesním úřadem. V roce 1848 sem byly přeneseny císařské úřady z bývalé prostorově malé radnice a přestěhovány byly až po roce 1888 do nové radnice. Nato byl dům obýván Liechtensteinskými penzisty. Později byla v dvorní části vystavěna věznice a dům sloužil četnictvu. Po roce1945 byl dům přeměněn opět v městské byty. Zeď, která sousedí s farou, bývala dříve porostlá vínem.

Malba na stropě průjezdu domu č. 7.

Dobový pohled na domy č. 7 a 6.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 48° 44.53’, E 16° 45.398’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Město Valtice
Turistické informační centrum
Tel.:+420 519 352 978
e-mail:tic@valtice.eu
http://www.valtice.eu