Město po staletí sužovaly požáry a tím se vzhled města neustále měnil. Odznakem pravomoci města byla městská pečeť, poprvé přivěšená na listině z roku 1393. Při požáru v roce 1763 shořelo 88 domů včetně rok staré radnice. Hned v roce 1764 byla postavená s pomocí knížete Josefa Václava z Liechtensteinu nová jednoposchoďová barokní radnice. Původní masné a pekařské krámy byly nahrazeny dnešní zástavbou. Na tomto náměstí byli v minulosti vítáni císařové, králové a také prezidenti. V prostoru náměstí stával pranýř a brod pro koně, které bránily vzrůstajícímu provozu na náměstí a proto byly odstraněny. Před radnicí, pod stávající silnicí je ukryta část zaklenuté nádrže na 700 hl vody, která sloužila pro hašení ohně.

Obraze Jacoba Waltera asi z roku 1792 s pranýřem, brodem pro koně a městskou kašnou.

Stará radnice.

Dnes západní straně náměstí dominuje tzv. nová radnice, která byla postavena stavitelem Janem Drechslerem v letech 1887 – 1888 podle projektu vídeňského architekta Josefa Drexlera. Je vysoká 38 m a vstup do budovy umožňují dva renesanční portály. Jeden s městským znakem, druhý s císařským znakem. Schodiště je z Mannersdorfského kamene. Pozoruhodná je architektura obřadní síně, vyzdobená pamětnými deskami, krbovými kamny a bohatým štukem. V budově se kromě obecního úřadu nacházela také městská spořitelna, muzeum, soudní a berní úřad a jednací síň. Ve dvorním traktu byla věznice a byty pro dozorce, berní úředníky a obecního tajemníka. Zajímavá fasáda je doplněna městským znakem a hodinami. Věž radnice je opatřena ochozem, který byl užíván k troubení fanfár při slavnostních příležitostech.

Měšťanské domy s radnicí.

Štuková výzdoba obřadní síně.

Potřebu pitné vody pro město až do roku 1901 zabezpečovaly dvě městské kašny. Jedna stála za kostelem, druhá zde na městském náměstí. Kašna na tomto místě stávala od nepaměti a denně dávala 180 hl pitné vody. Původně měla kašna jen středový sloup s barokními maskarony a později byla osazená sochou. Kníže Jan II. z Liechtensteinu nechal kašu v roce 1896 opravit a její vzhled vylepšil osazením nové pískovcové sochy, která je prací sochaře Josefa Beuera a představuje dívku se džbánem v dobovém oděvu. Na kašně můžeme také najít tzv. rodový znak Liechtensteinů.

Nová kašna z roku 1896.

Vedle radnice stávala tzv. radniční hospoda s městským vinným sklepem. Po roce 1945 zde byla Brandštetrova hospoda, později pak Valtická vinárna. Po roce 1989 je budova v soukromém vlastnictví.

Na západní straně náměstí stojí také měšťanské domy. Některé z nich byly po požáru v r. 1763 poškozeny a opraveny, jiné úplně zbourány a nahrazeny novými. V přízemí těchto domů se nacházejí obchody.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 48° 44.479’, E 16° 45.322’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Město Valtice
Turistické informační centrum
Tel.:+420 519 352 978
e-mail:tic@valtice.eu
http://www.valtice.eu