Socha sv. Jana Nepomuckého z mušlového vápence a pochází asi z roku 1777. Socha se původně nacházela před tzv. Lázeňskou hradební branou a měla žehnat příchozím i odcházejícím z města. Po zboření hradeb a Lázeňské brány byla přesunuta na pravou stranu od vjezdu do náměstí z Mikulovské ulice (před dnešní drogerii). Na náměstí byla přemístěna v roce 1995.

Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého u vjezdu do náměstí.

Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého před školou (od roku 1995).

V době baroka neexistovala povinná školní docházka. Děti byly vyučovány po domech, na faře i v hostinci. Učily se psát, číst a počítat, hodně času bylo věnováno výuce zpěvu a náboženství. Učiteli se stávali faráři nebo jiní vzdělaní lidé.V době kdy Valtice byly součástí Dolního Rakouska probíhala zde výuka dětí pouze v německém jazyce. Na vyučování docházely také děti z Hlohovce a Úval. Prostory k výuce zdaleka nepostačovaly a proto v letech 1876 – 1877 byla vybudovaná městem za pomoci knížete Jana II. z Liechtensteinu tzv. Nová škola, která ještě dnes nese knížecí znak nad vchodem. Škola byla pouze chlapecká. V roce 1889 měla škola 500 žáků a byla šestitřídní. Teprve v roce 1895 byla zahájena přístavba školy dívčí, do které byl vchod z Růžové ulice. Své sídlo zde měla také německá městská knihovna. V roce 1896 byla škola rozšířena o další třídy, tělocvičnu, kabinety, dílnu pro žáky a dva byty pro učitele. V roce 1901 byl do budovy školy zaveden vodovod a kanalizace a v roce 1913 byla provedena elektrifikace.

Valtická škola koncem 19. století.

Patronem valtických škol včetně mateřské školky byl kníže Johann II., který měl právo obsazovat vedoucí místa ve školách, ale byl současně povinen hradit 25% školních výdajů (na topení, osvětlení, údržbu a čistotu). Významným učitelem a od roku 1912 i ředitelem školy byl valtický rodák Karl Höss, historik a autor knihy Dějiny města Valtic. Po připojení Valticka k Československu zde zůstala německá škola a nově vytvořená česká dvoutřídní menšinová škola byla zřízena v budově bývalé německé rolnické školy a měla 38 žáků. Ředitelem obecné školy byl do roku 1938 Václav Grunt. Během tohoto období byla škola přemístěna do budovy radnice a později pak i do budovy Kinderasylu u železniční zastávky Valčice. V této budově pak byla od roku 1921 otevřena Státní měšťanská škola s českou výukou. V září 1938 byly všechny české školy zavřeny a fungovala jen škola německá. Koncem druhé světové války byl ve škole umístěn německý vojenský lazaret a vyučovalo se v hasičském skladišti. V únoru 1945 bylo vyučování přerušeno úplně a starší žáci vyzváni ke kopání zákopů. Po osvobození přestala německá škola ve Valticích existovat a vyučovalo se již jen česky v prostorách dříve německé školy. V roce 1972 – 1977 byla ke staré škole připojena nová budova a v dalších letech pak vybudována družina a kuchyně v jednom z měšťanských domů na náměstí. K dalšímu rozšíření školy, vybudování vlastní kuchyně, jídelny a družiny v areálu školy pak došlo v letech 2004–2006.

Václav Grund vítá prezidenta republiky Edvarda Beneše ve Valticích (14.6.1936).

29. dubna 1908 byla před školou zasazena pamětní lípa na památku ukončení šedesáti let vlády Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 48° 44.443’, E 16° 45.292’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Město Valtice
Turistické informační centrum
Tel.:+420 519 352 978
e-mail:tic@valtice.eu
http://www.valtice.eu