Vznikla prý z původního podhradí. Patří mezi nejstarší ulice města a nese svůj název podle Růžového potoka, který ulicí kdysi protékal. Snad proto zde později byly také vysazeny jabloně, které svými růžovými poupaty měly její název ještě více zdůraznit. V ulici se v místech dřívější dívčí školy (dnes novostavby školy) a zahradou Peschlova domu (dnes dům č. 36) nacházela jedna z hradebních bran města. Dnes ve dvoře domu můžeme spatřit jen zbytky hradebních zdi. V domě č. 53 na levé straně ulice byla po roce 1920 zřízena služebna finanční stráže a byt jejího vedoucího Jana Jakoubka. Původně se v další části ulice nacházeli selské usedlosti (dům č. 54, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 67, 68…).

Růžová ulice asi v r. 1900.

Ulice K Venerii po roce 1945.

Z ulice Růžové můžeme po levé straně odbočit do uličky K Venérii. Pravou stranu uličky tvoří pětice sklípků. Pod hradební zdí stávalo do 19. století několik budov, které byly postupně zbourány a za knížete Aloise I. z Liechtensteinu (1759– 1805) přeměněny v areál psince. Pod budovami zůstaly zachované klášterní sklepy. Nové budovy areálu koncem 18. stol. navrhl geniální architekt a vynálezce Josef Hardtmuth. Do areálu byl rovněž přiveden vodovod z Reistny, který vyúsťoval až v zámecké zahradě. V psinci bylo až 130 psů různých ras, pro něž byla zbudována také kuchyně, ledovna a výběhy. O výcvik psů se staral tzv. Hudsmajor, který podléhal veliteli knížecí gardy. Provozní náklady pro psí smečku byly asi 15 000 zlatých ročně. Proslulé hony na Valticích, kterých se účastnili příslušníci šlechty z celé Evropy, zrušil až v roku 1877 kníže Jan II. Z Liechtensteinu, kdy sílil zájem o ochranu zvěře. Budovy sloužili k ubytování zámeckých zaměstnanců až do roku 1945, pak zde byli ubytováni statkoví zaměstnanci a po roce 1989 objekt prodán a postupně zde byl vybudován penzión La Veneria. Sklepení je v provozu jako „Sklep Grand Vener“ s podtitulem posezení u Rytířů vína.

Penzion La Veneria.

Sklepy vinařské školy.

Od roku 1945 probíhala obnova školních vinic a jejich rozšiřování. Nové prostory pro zpracování a školení vína byly postupně zřizovány od roku 1964 v klášterním sklepě pod Venerií. Ke starým sklepům byla přistavěna lisovna a lahvovna. Vyrobené víno škola dodávala do velkoobchodní sítě a dnes prodává ve svých reprezentačních sklepech „Pod starou ředitelnou“ v ulici Hradební.

Pokud odbočíte Růžovou ulicí doprava, dostanete se tzv. Vinařské náměstíčko, kde se nalézají Vinné sklepy Valtice s Křížovým sklepem, Valtické podzemí, penzion Archivní sklepy a sklípky valtických vinařů.

Pokračováním Růžovou ulicí se po levé straně můžete dostat do sklepní uličky Pod Parkem, dále pak Růžová ulice pozvolna přechází ve sklepní uličku, které se říkalo „pašerácká“. V jejím levém svahu je skryto 15 vinný sklípků a ústí do vinohradů, směrem k rakouské hranici.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 48° 44.441’, E 16° 45.281’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Město Valtice
Turistické informační centrum
Tel.:+420 519 352 978
e-mail:tic@valtice.eu
http://www.valtice.eu