Hradební ulice začíná pod starou ředitelnou vinařské školy a patří mezi vinařské uličky města. Nachází se zde vchod do rozsáhlých reprezentačních školních sklepů, do Městského sklepa a dalších sklepů. Ulice propojuje Sobotní ulici s ulicí Střeleckou, která náleží také ke sklepním uličkám města. Název ulici dala stará střelnice, která se nacházela za hradbami města v městském příkopu a sousedila s hospodářským areálem Františkánů, později pak s areálem školního statku. Horní část ulice, kterou kdysi tvořily sýpky františkánů, byla po zrušení kláštera přeměněna v obytné domy (viz dochovaný dům č. 377). Touto ulicí chodívala ve středověku také procesí orodující za déšť a úrodu a u domovních výklenků se soškami sv. Floriána,sv. Justa, sv.Panny Marie, Krista na kříži atd. probíhaly prosebné modlitby.

Městský sklep v Hradební ulici.

Dům č. 377 na Střelecké ulici.

Založení střeleckého spolku je spojeno s valtickými vojenskými vysloužilci a datuje se asi do konce 17. století. Podnět ke vzniku spolku dal sám panující kníže Josef Václav Vavřinec z Liechtensteinu, který také spolku poskytl pozemek a příkop za městskými hradbami. První písemnou zmínkou o střeleckém spolku ve Valticích jsou jeho artikule z roku 1755. Objekt se skládal ze střelnice se čtyřmi palebnými stanovišti, cvičištěm a hostincem. Jeho stěny byly vyzdobeny starými terči a odehrávaly se zde střelecké oslavy. V areálu vznikla také krytá kuželna. Rozsáhlý pozemek střelnice byl postupně rozprodán a násypy zrušeny. Staré zbraně, náboje, vaky na koule, nádoby na střelný prach, terče a signální zvony bývaly uloženy ve starém městském muzeu na radnici. Budova střelnice byla přeměněna na rodinný domek. Díky umístění střelnice zůstaly v těchto místech dochovány hradební zdi. Jejich šířka je nejméně 1 metr a výška přes 2,5 metru. V době napoleonských válek byly městské hradby zvýšeny na 5 až 7,5 metru. Zbourány byly v letech 1841–1842, protože bránily dalšímu rozvoji města. Zůstaly zachovány pouze ve dvorech domů. V dolní části ulic se nachází Školní statek vinařské školy. Na Střelecké ulici se dnes nachází penziony Klaret, Čech a Randez vous.

Svatý Florián v nice domu č. 377.

Střelecký terč.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 48° 44.453’, E 16° 45.116’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Město Valtice
Turistické informační centrum
Tel.:+420 519 352 978
e-mail:tic@valtice.eu
http://www.valtice.eu