Tyto staré borovice u Bezručovy vyhlídky jsou součástí tzv. „Kněžského lesa“, který kdysi sahal až k Bořímu lesu. V roce 1710 si nechal knížecí myslivec a sokolník Sebastián Soberger namalovat na desku obraz Matky Boží valtickým malířem N. Schererem. Umístil tento obraz do borovicového návrší nad městem, ze kterého byl pěkný výhled na Valtice a kde on sám často sloužil. Chodil se k obrazu Panny Marie modlit a postupně přicházeli i jiní obyvatelé města. Brzy se začalo tvrdit, že obraz ve večerních hodinách vyzařuje světlo a že přání modlících se plní a prosebníci se zázračně uzdravují. Zvěsti o zázračných vyléčeních se velmi rychle rozšířily. Lidé přicházeli z blízkého i vzdáleného okolí s nejrůznějšími nemocemi prosit za uzdravení. Katolická církev pečlivě prozkoumávala každé uzdravení. Nejprve byl obraz umístěn ve skleněném uzamykatelném rámu, ale pak valtický farář Schiemer nechal pro tento obraz zhotovit dřevěnou boudu, která byla časem plná děkovných tabulek, obrázků a již nepotřebných berlí uzdravených. Pod obrazem byl zřízen oltář, na kterém hořely svíce i lampičky. Později zde byla postavena další bouda, ve které prodával své výrobky perníkář a svíčkař. V letech 1713 a 1714 pomohl obraz lidem překonat mor, který řádil ve městě. Zajímavý byl případ ženy, které měla být amputována ruka a která se před operací začala chodit modlit k tomuto obrazu. Onemocnění se natolik zlepšilo, že k amputaci nedošlo. Žena z vděčnosti nechala zhotovit maketu ruky ze zlata a darovala ji valtické farnosti. V roce 1728 nařídilo pasovské konzistorium, aby obraz byl přenesen spolu s 600 děkovnými cedulkami do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Obraz je dodnes umístěn v kostele. Ještě dalších 20 let (až do r. 1748) se lidé chodily do těchto míst modlit, protože věřili v ozdravnou sílu tohoto místa. Zázračný obraz byl připomínán ještě v roce 1884, kdy uzdravil místního faráře a lékaře. Děkovných tabulek stále přibývalo, ale v roce 1908 při vnitřních úpravách kostela byly odstraněny.

Valtická madona.

Petr Bezruč (15.9.1867 – 17.2.1958) byl český básník na začátku 20. století . Svými verši promlouval za sociální a národní zájmy českých obyvatel. Literární historici řadí Petra Bezruče do generace tzv. anarchistických buřičů. Pod pseudonymem Petr Bezruč se skrýval poštovní úředník Vladimír Vašek.

Petr Bezruč.

Petr Bezruč byl vášnivým turistou a při jedné ze svých toulek se seznámil s brněnskými turisty. S nimi objevil Jižní Moravu a také krásu Pálavy. Valtice navštěvoval již za doby Rakousko – Uherska a v těchto návštěvách pokračoval i za první republiky, zvláště pak když se do Valtic přistěhoval jeho přítel Josef Matějíček, ředitel brněnského sirotčince. Při jeho cestách do Valtic vznikla jeho známá báseň Slezských písní „Valčice“. Petr Bezruč prý rád sedával právě na tomto místě, které poskytovalo krásný výhled na Valtice a jeho okolí.

Místní národní výbor ve Valticích se rozhodl 31.1.1947 udělit Petru Bezručovi titul čestný občan města a při této příležitosti nechal zhudebnit jeho báseň Valtice tehdy známým skladatelem Jaroslavem Křičkou. Na jeho počest byla ulice Lednická a Lednická alej nazvána ulicí Petra Bezruče a Bezručovou alejí a borovicový lesík, kde rád sedával Bezručovou vyhlídkou.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 48° 44.726’, E 16° 45.918’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Město Valtice
Turistické informační centrum
Tel.:+420 519 352 978
e-mail:tic@valtice.eu
http://www.valtice.eu