Klub českých turistů patřil vedle Sokola, ochotnických spolků a živnostenských společenstev před vznikem samostaného Československa k nejagilnějším národním korporacím. Na počátku 20. století se počet odborů Klubu českých turistů blížil padesátce, včetně roku 1903 založeného železnobrodského. V roce 1908 navázal nový semilský okresní hejtman Antonín Böhm kontakt s Emilem Kalfusem, členem železnobrodského odboru Klubu českých turistů. Právě Kalfus přivedl hejtmana na myšlenku zpřístupnit území mezi Bítouchovem a Podspálovem pomocí turistické stezky. Organizační zázemí získal nápad vznikem KČT v Semilech v únoru 1909, jehož prvním předsedou se stal Antonín Böhm. Vypracováním projektu byl pověřen cestmistr železnobrodského okresu Kousal, restauratér J. Středa inicioval pojmenování stezky po semilském rodáku a českém politickém vůdci JUDr. Fr. L. Riegrovi (1818–1903). Stavbu stezky financovaly především firmy J. Liebieg a F. Schmitt, ale i poslanci, okresní zastupitelstva, městské rady nebo okrašlovací spolky.

Výstavba Riegrovy stezky

Riegrova turisticka stezka byla za hojné účasti české veřejnosti 10. října 1909. Již během první sezóny provozu si ji přišlo prohlédnout na 80 000 lidí. Stezku si v dalších letech prošla řada významných osobností, mj. i president T. G. Masaryk v roce 1922.

Crhova chata (dnes hotel Pod Spálovem)

Lávka přes Kamenici před rokem 1938

petr sion u zastavení Výstavba Riegrovy stezky

Malá vodní elektrárna Spálov byla postavena v rozmezí let 1921 - 1926 ve stylu art deco.

15.04.2017

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 38.031’, E 15° 18.08’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
Tel.:
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz