Pod vrcholem Králického Sněžníku začíná pramenit řeka Morava. Je často považována za tepnu Moravy, přitom je zajímavé, že pramení až skoro na samotné hranici historického území Moravy. Pramení v severním cípu Moravy pod vrcholkem Králického Sněžníku, odkud protéká napříč severní, střední a jižní Moravou a posléze splývá až na slovenském území pod Děvínem s vodami Dunaje. K nejzajímavějším partiím při řece Moravě patří její pramenná oblast, pohoří Králický Sněžník, náležející z větší části ještě do tohoto regionu. Říká se, že Morava tu má tolik pramenů, kolik je v roce dnů. Jde však o hydrograficky (tedy vodopisně) pozoruhodné území i z jiných hledisek. Oficiální pramen Moravy se nachází blízko pod vrcholem pohoří a patří k častým cílům návštěvníků vrcholu Králického Sněžníku. Odtud bystřina stéká příkrým svahem do hlubokého údolí s obcemi a osadami Horní, Velká a Dolní Morava. Do údolí je krásný pohled přímo od pramene studánky, odkud většina turistů stoupá i na nedaleký vrchol vytvořený sutí z rozbořené polské rozhledny. Při pohledu z vrcholu i od pramene Moravy zaujme kuželovitý vrcholek na konci západního (hraničního) hřbetu pohoří. Nazývá se Klepý nebo Klepáč (údajně podle sypajících se „klapajících“ kamenů při chůzi), polští sousedé mu výstižně říkají Trójmorski Wierch – Trojmořský vrch. Voda z jeho svahů totiž odtéká do tří moří. Východní svah odvodňuje Morava v úmoří Černého moře, na jižním svahu pramení Lipkovský potok tekoucí do blízké Tiché Orlice v úmoří Severního moře a ze západního svahu v Polsku odtékají pramenné potůčky Kladské Nisy v úmoří Baltského moře. Tato geografická zvláštnost dala Králickému Sněžníku vzletné označení „střecha Evropy“.

Leona Kupčíková u zastavení Pramen řeky Moravy

Reportáž z tolik diskutovaného místa :-)
http://www.turistika.cz/vylety/navrsi-pramen-moravy-kralicky-sneznik-dolni-morava

30.10.2014

Leona Kupčíková u zastavení Pramen řeky Moravy

Pane Petře Sázavský, určitě nemáme ambice smazat Moravu :-). Původní text byl zpracován kolegy z Moravy, kteří pravděpodobně vycházeli z jiných informačních zdrojů než Vy. Text je nyní opraven, Morava zachována.

16.10.2014

Petr Sázavský u zastavení Pramen řeky Moravy

Paní Leono Kupčíková. Morava na historických základech tu byla, je a bude, nevymažete ji. Pravdou je, že v Praze se snaží pomalu, ale jistě vymazat nás na Moravě z podvědomí národa, ale mohu vás ujistit, že historii nevymažete. Jen příklad, vžité je pojmenování českého krále Jiříka z Poděbrad, ale nikde se neučí, že dětství prožil na Moravě v Kunštátě a byl první, který se pokusil sjednotit Evropu. Takže v Kunštátě je na jeho pomníku správně uvedeno Jiří z Kunštátu - Poděbrad. Takže, bych radil, než se pustíte do nějakého článku, který souvisí z historií, tak napřed si ověřit historická fakta. Jinak je takový článek pouhý účelový blábol a k ničemu. Ještě odkaz na Wikipedii, sice absolutně nesouhlasím s názvem Česko (je to slangový název, který Ústav jazyka českého neuznává jako název pro naši republiku - správně Česká republika), ale v kapitole Historické státní útvary ať se vám to líbí, či nelíbí byla prvním státním doloženým útvarem Velká Morava ! http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko

15.10.2014

R. Král u zastavení Pramen řeky Moravy

Dobrý den. p. Kupčíková.

Napsala jste že: \"děkujeme za odborný názor, díky jemuž jsme mohli upřesnit informace týkající se pramene řeky Moravy.\"

Bohužel jsem si nevšiml že by se fakticky nesprávný text na stránkách tohoto zastavení jakkoliv změnil?

Kdy bude tedy tento text opraven?

Děkuji R. Král.

15.10.2014

Leona Kupčíková u zastavení Pramen řeky Moravy

Dobrý den, děkujeme za odborný názor, díky jemuž jsme mohli upřesnit informace týkající se pramene řeky Moravy. Za tým dohaje,cz zdraví Leona Kupčíková

23.09.2014

R. Král u zastavení Pramen řeky Moravy

Děkuji za odpověď.

K výše probíranému tématu doplňuji situační mapu současných katastrálních území v oblasti Kralického sněžníku.Jak jste již zmínila obec Dolní Morava je nyní v sloučeném katastru, nicméně poslední moravskoslezská zemská hranice (1948) je patrna v nižší jednotce tzv. územně technická jednotka, viz mapa v příloze. Oproti současné krajské jednotce poslední platná moravská hranice leží podél žluté linie a to přibližně o 2 km více na západ.

20.08.2014

Radek Král u zastavení Pramen řeky Moravy

Dobrý den

Předně děkuji za Váš zájem o tuto problematiku.

Souhlasím s východiskem že současná legislativa pojem Morava nezná. Můj závěr z něj je však jiný. Jelikož právní úprava zná pouze kraje zavedené v roce 2000 a dodnes nezrušené (! - viz: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=1047) kraje z roku 1960, které na pouze na zcela minimálním úseku hranic respektují hranice dřívější země Moravskoslezské (1948) nelze tak dnes hovořit ani o českych, moravských nebo slezských krajích.

Pokud už příjmeme tezi že současné kraje definují alespoň v hrubých konturách Moravu musíme se ze všeobecně známé úrovně evropských statistických jednotek NUTS-3 (kraje) posunout výše na úroveň NUTS-2 (regiony). Tato struktura je většině občanů neznámá a slouží především pro rozdělování evropských dotací, protože většina krajů byla naplánovana tak neštastně že nesplňuje požadavky EU pro samostatné čerpání z fondů.

Z hlediska NUTS-2 tedy \"patří na Moravu\":

- Vysočina a Jihomoravský kraj jako region Jihovýchod se sídlem v Brně
- Olomoucký a zlínský kraj jako region Střední Morava se sídlem v Olomouci
- Kraj Moravskoslezský jako region Moravskoslezsko se sídlem v Ostravě.

Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/CZ-NUTS ; http://www.openstreetmap.org/#map=7/49.912/15.315

Jelikož ale i v typicky \"moravských\" krajích jako je Jihomoravský kraj nalezneme dřívější území země České je toto dělení poněkud hrubé až irelevantní.

S formulací že

\"...řeka Morava na historickém území Moravy pramení a v současné době pramení v Pardubickém kraji.\"

Souhlasím beze zbytku

Pro adresy http://m.taggmanager.cz/3929 a http://www.dohaje.cz/stezky/326/3929 navrhuji tuto novou formulaci:

Pod vrcholem Králického Sněžníku začíná pramenit řeka Morava. Je často považována za tepnu Moravy, přitom je zajímavé, že pramení až skoro na samotné hranici historického území Moravy. Pramení v severním cípu Moravy pod vrcholkem Králického Sněžníku, odkud protéká napříč severní, střední a jižní Moravou a posléze splývá až na slovenském území pod Děvínem s vodami Dunaje. (...)

Pod celým timto textem navrhuji:
Poznámka: Pramen Moravy se nachází na území Pardubického kra­je.

Inspirováno Vaším zápisem zde: http://www.dohaje.cz/stezky/91/1120

Jako volitelnou informaci pro návštěvniky okolních bodů navrhuji informaci o starém a vzácném rakouském hraničním kameni III/70 který přesně vymezuje hranici Čechy, Morava, Kladsko. viz: http://zdeneksmida.bloger.cz/ZAJIMAVOSTI-ROZHLEDY-NAVRATY/Masiv-Kralickeho-Snezniku-drsne-hranicni-hrebenovky-s-pohadkovymi-vyhledy

Děkuji, R. Král.

14.08.2014

Leona Kupčíková u zastavení Pramen řeky Moravy

Dobrý den, poprosila jsem o stanovisko naše partnery z Kralického Sněžníku a dostalo se mi této odpovědi:
kdo má a nemá pravdu a zřejmě jednoznačného určení není. Alespoň ne na místní úrovni. Geologa ani historika se zájmem o dělení Čech a Moravy jsem nenašla, pouze jsem získala jisté střípky a názory. Otázkou zůstává, co je v současném pojetí Morava. Řeka Morava na historickém území Moravy rozhodně pramení. Současné rozložení krajů ani hranice obcí nerespektují historické území Moravy. Pokud by tedy současná Morava znamenala kraj Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský, pak by se v současné době pramen řeky Moravy nacházel v Čechách. Ovšem, pán tvrdí, že Pardubický kraj je z 15% tvořen Moravou, tudíž jeho dělení je jiné a proto v jeho pojetí řeka Morava na Moravě pramení.

Obec Dolní Morava je tvořená 3 částmi - Horní, Dolní a Velkou Moravou. Historicky to byly všechno samostatné obce. Horní a Dolní Morava leží na pravém břehu řeky - historicky v Čechách a Velká Morava ležící na levém břehu se nachází na historickém území Moravy. Do roku 1960 patřily obce Dolní a Horní Morava do okresu Žamberk a obec Velká Morava do okresu Šumperk, po novém administrativním dělení Československa se všechny tři obce sloučili do jedné (Dolní Morava) a připadli do okresu Ústí nad Orlicí.

Jediný závěr, který jsme vyvodili je tedy, že řeka Morava na historickém území Moravy pramení a v současné době pramení v Pardubickém kraji. Moravu jako území žádná současná legislativa nezná.

21.07.2014

Josef Bištiak u zastavení Pramen řeky Moravy

Ano, Radek má pravdu. Je to nesmysl, dáváte do Čech co tam historicky nepatří. Současné kraje nerespektují historické země.

17.07.2014

Radek Král u zastavení Pramen řeky Moravy

Máte tam chybu! MORAVA nepramení a nikdy nepramenila v Čechách. Nyní pramení v Pardubickém kraji. Což nejsou automaticky Čechy. Morava tvoří přibližně 15% území Pardubického kraje. Právě proto je ve znaku Pardubického kraje moravská orlice. Morava je na Kralickém Sněžníku vyznačena hraničním kamenem III/70.(1) Jeho umístění odpovídá hranicím Moravy podle Císařských otisků katastru.(2) i 2. vojenskému mapování Rakouska. Skutečná hranice (nikoliv současná krajská) tedy vede cca 500 metrů západně od pramene a koryta Moravy

Tak si to spravte! Nejl=pe i na té adrese co vyskočí po načtení QR code přímo na Sněžníku: http://m.taggmanager.cz/3929

(1) http://zdeneksmida.bloger.cz/ZAJIMAVOSTI-ROZHLEDY-NAVRATY/Masiv-Kralickeho-Snezniku-drsne-hranicni-hrebenovky-s-pohadkovymi-vyhledy
(2) http://archivnimapy.cuzk.cz/com/3311-1/3311-1-001_index.html (otisk č.1)
(3) http://mapy.cz/#!x=16.847631&y=50.205831&z=13&l=5&t=s&d=user_16.849424%2C50.205821%2CDoln%C3%AD%20Morava%2C%20okres%20%C3%9Ast%C3%AD%20nad%20Orlic%C3%AD~Pramen%20Moravy_1

http://www.nasamorava.eu

17.05.2014

Radek Král u zastavení Pramen řeky Moravy

Máte tam chybu! MORAVA nepramení a nikdy nepramenila v Čechách. Nyní pramení v Pardubickém kraji. Což nejsou automaticky Čechy. Morava tvoří přibližně 15% území Pardubického kraje. Právě proto je ve znaku Pardubického kraje moravská orlice. Morava je na Kralickém Sněžníku vyznačena hraničním kamenem III/70.(1) Jeho umístění odpovídá hranicím Moravy podle Císařských otisků katastru.(2) i 2. vojenskému mapování Rakouska. Skutečná hranice (nikoliv současná krajská) tedy vede cca 500 metrů západně od pramene a koryta Moravy

Tak si to spravte! Nejl=pe i na té adrese co vyskočí po načtení QR code přímo na Sněžníku: http://m.taggmanager.cz/3929

(1) http://zdeneksmida.bloger.cz/ZAJIMAVOSTI-ROZHLEDY-NAVRATY/Masiv-Kralickeho-Snezniku-drsne-hranicni-hrebenovky-s-pohadkovymi-vyhledy
(2) http://archivnimapy.cuzk.cz/com/3311-1/3311-1-001_index.html (otisk č.1)
(3) http://mapy.cz/#!x=16.847631&y=50.205831&z=13&l=5&t=s&d=user_16.849424%2C50.205821%2CDoln%C3%AD%20Morava%2C%20okres%20%C3%9Ast%C3%AD%20nad%20Orlic%C3%AD~Pramen%20Moravy_1

http://www.nasamorava.eu

17.05.2014

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 12.293’, E 16° 50.982’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Kraličák s.r.o.
Petr Linhart
Tel.:731102292
e-mail:info@mujkralicak.cz
http://www.mujkralicak.cz