Běliště je největší a nejkrásnější roubená stavba v Železném Brodě. Dům postavila vrchnost patrně ve 2. polovině 17. Století. Původně byla u domu barvírna a nedaleko stála soukenická valcha. Po přestavbě v roce 1807 změnil dům svou podobu, protože se jeho funkce změnila a byla zde koželužna. Ve štítu domu se dochovalo záklopové prkno dokumentující tuto přestavbu s textem: „Léta Páně 1807 dne 6. Juny. Tento dům jest vyzdvižený s pomocí Boží a nákladem pana Jana Brožka, souseda zdejšího a mistra počestného řemesla koželužského. Mistr tesařský Jan Šída z Jesennýho. Tovaryši jeho též tam ocať." Běliště je jednou z nejzajímavějších ukázek lidového stavitelství na Železnobrodsku.

Dnes stavba slouží jako národopisná expozice Městského muzea, která je zaměřena na historii Železného Brodu a nejbližšího okolí.

Návštěvníci mohou shlédnout předměty dokumentující geologický vývoj Železnobrodska s ukázkami použití nerostů, které se na jeho území těžily – břidlice, vápence a železné rudy, instalovány jsou i archeologické nálezy z nedalekého hradu Návarova, ukázky pečetidel či kopie historických dokumentů přibližujících historický vývoj města. K vidění je stará školní třída, cechovní předměty, ševcovský koutek s verpánkem, kopyty a nezbytným potěhem.

V jedné z místností je rekonstruovaná pekařská dílna s pecí, díží a kopistem na zadělávání těsta a především s ukázkou dřevěných, bohatě řezaných perníkářských forem. Dále se návštěvník seznámí s podobou interiéru venkovské chalupy, prohlédne si předměty denní potřeby, malovaný nábytek nebo venkovský i městský sváteční oděv. Lidovou zručnost našich předků přibližují kromě exponátů i kresby lidové architektury Josefa V. Scheybala. V prostorách půdy jsou vystaveny dřevěné skříňové betlémy a modely měšťanských domů, které stávaly na železnobrodském náměstí. Jednou z oblíbených atrakcí pro návštěvníky je i funkční flašinet s 9 melodiemi, který na Bělišti dodnes často vyhrává.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 38.704’, E 15° 15.314’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
Tel.:
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz