Většina lidí si myslí, že původ jména Šárka souvisí se známou pověstí o Šárce a Ctiradovi, která se údajně odehrála v těchto lesech. Nicméně pravděpodobnější je, že se název odvozuje od slovního spojení šaré lesy. Údolí bylo totiž díky své hloubce jenom těžko přístupné slunečním paprskům. Přímé světlo se do něj dostávalo pouze v časovém úseku, kdy slunce kulminovalo, jinak zde panovalo – a panuje – převážně šero a chlad. Území Divoké Šárky bylo osídleno již v paleolitu, našly se tu jedny z nejstarších zkamenělin v Čechách. Významné jsou také objevy ze starší doby kamenné (kosti mamuta, nosorožce, soba, tura či koně), z mladší doby kamenné (hroby a keramika) i nálezy ze 6. století v podobě pozůstatků keramiky. Největšího rozkvětu dosáhla oblast Divoké Šárky v 7. a 8. století, kdy zde vzniklo rozsáhlé slovanské hradiště, jehož valy jsou dosud znatelné nad soutěskou Džbán. Počátkem 9. století bylo toto hradiště hlavním mocenským centrem středních Čech. S počátkem 20. století se usedlosti v oblasti Šárky začaly měnit na rekreační sídla. Hromadnější výstavba se Divoké Šárce naštěstí vyhnula. Od roku 1964 se zde nachází přírodní rezervace.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 5.605’, E 14° 19.325’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
PhDr. Leona Kupčíková
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:leona.kupcikova@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz