Nacházíte se u jedné z nejpozoruhod­nějších a nejvýznamnějších přírodovědných lokalit ve střední Evropě, která byla v roce 1955 vyhlášena za státní rezervaci. Vstup do Velké kotliny je zakázán z důvodů ochranářských i bezpečnostních – místa na první pohled bezproblémová se mohou změnit ve smrtelnou past. Podmáčený povrch je nesmírně kluzký, stačí jediný krok a zřítíte se! Roste zde na 480 druhů cévnatých rostlin, z nichž některé nikde jinde v naší zemi ani ve světě nerostou a z toho je 117 druhů ohrožených! V botanických kruzích je tato lokalita známa již od první poloviny 19. století. Výzkum různých skupin živočichů ukázal podobnou unikátní druhovou pestrost. Barevnou dominantou zdejších letních strání je kvetoucí oměj šalamounek, který zde vykvétá společně s omějem vlčím morem. Jemnou krásou zde zase září květy lilie zlatohlávku. Vzácným zdejším druhem je i nádherný hvozdík pyšný alpínský – skutečný klenot mezi hvozdíky a při pohledu na početné květy violky sudetské by jistě jen málokdo odhadoval, že i tato rostlina patří k silně ohroženým druhům. Skalnaté škvíry kolem přepadů potůčků jsou také domovem několika posledních kusů nádherně a kriticky ohrožené kapradiny hrálovité. Velká část viny za její úbytek patří zdejším kamzíkům. S kamzíky je pověstmi spojen i kamzičník rakouský. Jeho oddenky údajně pojídali alpští lovci kamzíků, aby netrpěli závratěmi při jejich lovu. Samotným srdcem jesenické Velké kotliny jsou strmé skály v centru kotliny a na ně navazující hluboká strž, které se říká Vitáskova rokle. Na tato místa se 99% ani těch nejotrlejších návštěvníků nikdy nedostane. Tato skaliska patří jen kamzíkům. Bezlesí kotliny je udržováno velkými sněhovými lavinami. Vyskytuje se zde celkem 33 pramenů, z nichž nejvydatnější je vlastní pramen řeky Moravice.

Velká kotlina

Velká kotlina

Velká kotlina

Velká kotlina

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 1.585’, E 17° 16.513’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz