Rozsáhlý renesanční trojkřídlý objekt se dvěma nádvořími se nachází v těsné blízkosti novojičínského náměstí. Počátky zámku spadají do konce 14. století. Tehdy došlo za Voka z Kravař k výstavbě městských hradeb a součástí opevnění se od samotného začátku stal panský kamenný dům. Patrně v 2. polovině l5. století ho nechali další majitelé, páni z Cimburka, rozšířit na opevněný pozdně gotický dvoukřídlý městský hrad. R. 1500 bylo město Nový Jičín i s panstvím prodáno pěti bratřím ze Žerotína. Dnešní podobu dali zámku Bedřich z Žerotína a jeho nová manželka Libuše z Lomnice. Nejvýznamnější stavební úpravy byly provedeny v hlavním, dnes středním křídle. Trvalé turecké nebezpečí ovlivnilo výstavbu vysokých atik s řadami střílen a kulatých obranných věžic po obvodu zdí. Zámek tak představoval jakousi citadelu. Po Bedřichově smrti (v r. 1541) byl zámek s panstvím r. 1558 odprodán městu a užíván jako radnice a sídlo správy panství. V 80. letech 16. století nechalo město přistavět při hradbách třetí, západní křídlo s vysokou atikou s věžicemi s lucernami, takže byl dotvořen dnešní půdorys tvaru písmene F. Zámek byl během třicetileté války vydrancován švédskými vojsky a roku 1678 vyhořel. V průběhu 17. a 18. století byly prováděny jen menší opravy. V roce 1760 byly zasypány valy a příkopy a na jejich místě vznikly zahrady, později zastavěné. Část parku zůstala zachována. Poslední rozsáhlé stavební úpravy proběhly v 19. století. Byly odstraněny staré zchátralé věžice spolu s atikami. Původní pevnostní charakter zámku dnes připomíná pouze střední křídlo a nároží západního traktu s dvěmi věžicemi. Ve 30. letech dvacátého století se dokonce uvažovalo o demolici zámku, ze záměru naštěstí sešlo. Po roce 1945 se zámek stal sídlem muzea, v současnosti Muzea Novojičínska.

Zámek od bývalého „Zeleného příkopu“ před odstraněním věžic

Zámek od bývalého „Zeleného příkopu“ před odstraněním věžic

Pohled na zámek před 2. světovou válkou

Pohled na zámek před 2. světovou válkou

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 35.607’, E 18° 0.62753’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Geopark Podbeskydí / Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://