Poodří je nejméně lesnatá chráněná krajinná oblast v České republice (asi 10% plochy). Převažují zde lužní lesy, které v minulosti pokrývaly celou oderskou nivu. Oderská niva je složena z ledovcových sedimentů, spraší a fluviálních štěrků, které byly převrstvovány povodňovými hlínami, tvořícími dnešní povrch nivy.

Lužní lesy jsou vzácným lesním ekosystémem a ohroženým typem vegetace. V současnosti se zachovalo několik menších lesních komplexů s přirozenou dřevinnou stavbou, které bývají pravidelně či ve víceletém cyklu zaplavovány.

Mimo lužní lesy se v Poodří na terasách nachází i dubohabřiny. V jedné z nich se momentálně nacházíte. Zdejší les je tvořen habrem obecným a dubem letním, v podúrovni stromového patra se zde nachází i lípa srdčitá či javor babyka. V keřovém patře se nachází líska obecná a hloh jednosemenný. V bylinném patře jsou druhy typické pro listnaté lesy (violka lesní, kokořík mnohokvětý, hrachor lecha, ptačinec velkokvětý či lipnice hajní). Na jaře můžeme spatřit typické jarní květiny jako je sasanka hajní, orsej jarní a plicník lékařský. Stromové porosty jsou domovem ptačích druhů, např. brhlíka lesního, šoupálka krátkoprstého, lejska bělokrkého a strakapouda prostředního.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 40.6087’, E 18° 1.7443’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Geopark Podbeskydí / Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://