V J části obce u lesa Hájek stávala na malém pahorku tvrz. Písemně je doložena r. 1476, ale jako tvrz vznikla pravděpodobně již ve 14. st. Na poč. 17. st. to byla jednoposchoďová kamenná budova s mnoha pokoji chráněná rybníkem. Při tvrzi je uváděn hospodářský (tzv. Horní) dvůr, chlévy, pivovar a dvě velké štěpnice.

Na konci 17. st. byl rybník zrušen a vodní tvrz přestavěna na zámek, kde stály velké kůlny (s řezačkou na slámu poháněnou zvířecí silou), svince, velké dřevěné stodoly s podjezdem do dvora, chlévy, budova pro šafáře a čeledník. Západně od zámku stával ovčín (č. p. 70, dnes obytná budova) s výrobnou sýrů a tvarůžků. Kolem byly četné rybníky, které se táhly až k vesnici.

V 17. st. byly vypuštěny, stopou v krajině zůstaly hráze. Od 19. st. zámek postupně chátral a byl využíván např. pro hospodářské účely; byla zde pekárna a hospoda s palírnou lihu. Za 2. svět. války se zámek částečně zřítil. R. 1952 byla z bezpečnostních důvodů zbourána polovina budovy a stavební kámen použit na vybudování cesty k ovčírně. Zbytek budovy byl přestavěn na hájovnu.

Dnes je to obytný dům s čp 45 v soukromém vlastnictví p. Horkela, zachovány jsou klenuté historické pozdně gotické sklepy a stará kamenná studna o průměru 1,2 m, ještě dnes 7 m hluboká. Při čištění studny a při úpravách terénu p. Horkel nalezl bohatou kolekci keramického materiálu, datovatelného do období 15. – 19. st. Nejstarší keramika je lošticoidního typu.

Zajímavé jsou i nálezy zbytků renesančních kachlů s bohatým reliéfním zdobením. Pozoruhodný byl nález dřevěných rur, jež vedly v zemi od studny pod kopec do místa se 4 lípami a dřevěným křížem, zaniklým v 60. letech 20. st. Jedná se o historické vodovodní potrubí s napajedly – stávala zde koryta, kde se napájel dobytek ze dvora. V r. 1944 byla při výkopech plynofikace nalezena dřevěná vodovodní trubka dlouhá 4 m, s otvorem o průměru 70 mm; dřevěné prvky vodovodu byly spojovány a těsněny kovovými spojkami.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 39.9’, E 18° 11.052’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Geopark Podbeskydí / Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://