Většina okolní krajiny byla od konce 13. století pod silným vlivem hospodářské činnosti člověka.

Přes značné odlesnění se však v Poodří zachovala velmi cenná krajina s množstvím luk, slepých ramen, tůní a rozptýlené zeleně. Jednotlivá políčka rozdělená mezemi s ovocnými stromy a keři, skýtala domov četným druhům rostlin a živočichů. Ekologickou rovnováhu zdejšího území ovlivnilo intenzivní zemědělství v průběhu 70. a 80. let, kdy docházelo k ničení doprovodné zeleně napřímených a zatrubněných toků.

Intenzivním hospodařením byly květnaté louky poškozeny a z krajiny zcela vymizely některé typické plevele (koukol polní, chrpa modrák) a hmyzí společenstva. Docházelo zde k prudkému poklesu stavů zejména drobné zvěře (koroptev polní, křepelka polní, bažant obecný, zajíc polní).

Pěstovány jsou zejména obiloviny (pšenice, ječmen, kukuřice). Podél cest a na okrajích polí vyrůstá řada plevelů (kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, pomněnka rolní a pcháč oset). Na okolních polích můžeme spatřit řadu ptáků. Z dravců například káně lesní a poštolka obecná, dále čejka chocholatá, která má nápadné svatební lety s přemety. Typické volání „pět peněz“ je charakteristické pro křepelku polní. Pole je domovem i hraboše polního, zajíce polního či srnce obecného.

Terasy řeky Odry tvoří kvalitní hnědozemě oglejené a illimerizované půdy oglejené středně těžké. Jsou to vysoce produkční půdy, jež jsou i dnes intenzivně zemědělsky využívány. Mocnost zdejších teras je cca 2 metry.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 40.5232’, E 18° 2.37115’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Geopark Podbeskydí / Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://