Zelené značení, délka 7,5 km (cca 2,5 h), převýšení 200 m, povrch: asfalt, lesní cesty a pěšiny

Naučná stezka do Amálina údolí vás provede jádrem nejvýznamnějšího zlatonosného revíru předhusitských Čech s četnými památkami dolování od 14. do 20. století. Stezka je doplněna informačními panely.
Zajímavosti: stopy hlubinného i povrchového dolování – šachty, štoly a pinky; zbytky středověké úpravny zlaté rudy na jihovýchodním okraji Kašperských Hor.
Upozornění: Úsek stezky od mostu ke štolám západně od Mlýna na rybníce vede po úzké pěšině strmou strání. Úseku se lze vyhnout pokračováním po hlavní cestě vedoucí od mostu po pravém břehu Zlatého potoka až k Mlýnu na rybníce (viz. mapa). Pro rodiny s kočárky doporučujeme vyhnout se úseku ke štolám západně od „Mlýna na rybníce“ (viz. „Upozornění“) a dále na křižovatce „Mlýn na rybníce“ opustit naučnou stezku a do Kašperských Hor se vrátit po modré turistické značce.
Okruh je jednosměrně značený, proto pro orientaci dodržujte směr vyznačených šipek v mapě.

Doporučení: Od Mlýna na Rybníce se vydat na jih po silnici směrem k obci Červená, kde se na pastvinách chovají stáda bizonů.

mapa, okruh č.6

mapa, okruh č.6

štola

štola

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 8.638’, E 13° 33.358’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:602293443
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://