Základní informace

Důvodem k vyhlášení národní přírodní památky Šipka byl zájem obyvatel Štramberka i muzejníků o záchranu zbytku kopce Kotouč před postupující těžbou vápence. NPR byla vyhlášena 9. 1. 1960 na ploše 29 ha v k.ú. Štramberk k ochraně významného archeologického naleziště a lokality reliktní květeny. Již v roce 1922 byl na Kotouči otevřen Národní sad, koncipovaný jako galerie v přírodě s bustami významných osobností českých národních dějin a kultury.

Neživá příroda

Geologický podklad tvoří zkrasovělé jurské vápence, pouze část území je budováno pískovci. Štramberské vápence jsou jedním z nejbohatších nalezišť zkamenělin v Evropě – bylo zde nalezeno více než 600 druhů mořských živočichů. V roce 1888 nalezl při průzkumu jeskyně Šipka K. J. Maška na okraji ohniště starého přes 30 000 let zlomek čelisti neandertálského dítěte. Dále zde bylo nalezeno několik set kamenných nástrojů a asi 80 tisíc kostí 130 druhů živočichů včetně jeskynních medvědů, lvů, hyen, mamutů a srstnatých nosorožců.

Jeskyně šipka

Živá příroda

Většinu plochy NPP pokrývá les včetně květnatých bučin a suťových lesů. Z cenných druhů rostlin zde rostou árón karpatský (Arum alpinum), kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) nebo jelení jazyk celolistý (Phyllitis scolopendrium). Lesy jsou domovem např. výra velkého (Bubo bubo) nebo holuba doupňáka (Columba oenas). V NPP Šipka byl od roku 1986 také znovu vysazen vyhubený jasoň červenooký (Parnassius apollo), jedinci pocházejících z několika Slovenských lokalit.

Jasoň červenooký

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 35.253’, E 18° 7.1405’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz