Základní informace

Přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy byla vyhlášena v roce 1999 na ploše 70 ha kvůli ochraně unikátního komplexu bukových porostů s přírodně krajinářskou kompozicí historické obory založené u středověkého hradu Hukvaldy. Území bylo již od středověku formováno lidskou činností, kdy byl na skalnatém ostrohu nad říčkou Ondřejnicí ve 13. století postaven gotický výšinný hrad. Tehdy pravděpodobně došlo k totálnímu odlesnění hradního vrchu. V 18. století dali hukvaldští páni osázet nezalesněný hradní vrch, nechali postavit kamennou oborní zeď a zavedli chov daňků a muflonů.

Flóra

V porostech převažují květnaté bučiny. Buk lesní tvoří 90 % dřevin, dále je zastoupena lípa srdčitá, javory, habr obecný, dub letní a jasan ztepilý. Celkem 7 buků bylo vyhlášeno jako památné stromy. Z ohrožených a chráněných rostlin zde rostou v přírodní památce okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), k. širolistý (E. helleborine), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a blín černý (Hyoscyamus niger).

Fauna

V lokalitě se vyskytuje 75 druhů ptáků, z toho 44 druhů zde hnízdí. Dutiny starých stromů vyhledává např. holub doupňák (Columba oenas), krutihlav obecný (Jynx torquilla), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek malý (Ficedula parva) aj. V zimě sem zalétá brkoslav severní (Bombycilla garrulus).

Hradní vrch Hukvaldy

okrotice dlouholistá

okrotice dlouholistá

hrad Hukvaldy

hrad Hukvaldy

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 37.37’, E 18° 13.384’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz