Základní informace

Přírodní památka Kamenárka byla vyhlášena v roce 2001 jako poslední volně přístupná ukázka bloků tithonských štramberských vápenců zachovaná ve starém lomu. Na tento geologický podklad je rovněž vázán výskyt některých chráněných druhů rostlin a živočichů. V bezprostředním sousedství rezervace byla od roku 1996 vybudována soukromá botanická zahrada s arboretem na ploše téměř 10 ha. Vznikla tak expozice mokřadní a suchomilné vegetace, kde jsou zastoupeny ohrožené druhy rostlin, které pocházejí především ze záchranného přenosu z lomu Kotouč. Na tato stanoviště jsou také vázány cenné druhy živočichů, především hmyzu a obojživelníků.

Neživá příroda

V lokalitě se vápenec již ve středověku. V lomové stěně jsou pěkně odkryty blokové akumulace štramberských vápenců. Byly v nich popsány stovky druhů fosilních živočichů a řas.

Živá příroda

Ve vegetaci skalních stěn se objevuje např. sleziník zední (Asplenium ruta-muraria), sleziník červený (Asplenium trichomanes), kostřava sivá (Festuca pallens) a mochna jarní (Potentilla tabernaemontani). Výhřevná stanoviště jsou biotopem teplomilné kobylky Platycleis albopuntata grisea a saranče Oedipoda coerulescens. Lokalita je biotopem kriticky ohroženého motýla jasoně červenookého (Parnassius apollo). Z plazů zde žije ještěrka zední (Podarcis muralis) a silně ohrožená užovka hladká (Coronella austriaca).

Kamenárka

Leknín bílý v arboretu

PP Kamenárka

PP Kamenárka

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 35.469’, E 18° 7.397’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz