Základní informace

Přírodní památka Polštářové lávy ve Straníku byla vyhlášena v roce 1997 na ochranu jedinečných výchozů těšinitů vzniklých vulkanickou činností. Výjimečná poloha a celkové uspořádání skalky podnítilo v minulosti vybudování kapličky Panny Marie a dvouramenného přístupového schodiště na jejím temeni. Původní vegetace je proto obohacena o řadu pěstovaných skalniček.

Neživá příroda

Odkryv polštářových láv se nachází ve strmé skalní stěně údolí Stranického potoka. Ve výchozu jsou vidět těšinity ve formě polštářových láv, které vznikají při podmořských výlevech. „Polštáře“ jsou tvořeny většinou paralelně orientovanými bochníkovitými bloky a mají koncentrickou stavbu se sítí radiálně orientovaných trhlin. Jejich jádra jsou tvořena olivinickým diabasem až diabasovým pikritem.

Živá příroda

Původní skalní vegetace je zachována jen ve zbytcích. Roste zde rozchodník ostrý (Sedum acre), rozchodník tenkolistý (Sedum boloniense), krvavec menší (Sanguisorba minor), sleziník červený (Asplenium trichomanes) a mochna jarní (Potentilla tabernaemontani). Na okolních travnatých svazích rostou teplomilné druhy chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), vítod chocholatý (Polygala comosa), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), dobromysl obecná (Origanum vulgare) a vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum).

Polštářové lávy ve Straníku

dobromysl obecná

dobromysl obecná

Polštářové lávy ve Straníku

Polštářové lávy ve Straníku

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 32.951’, E 17° 59.238’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz