Základní informace

Přírodní památka Prameny Zrzávky byla vyhlášena v roce 1993 na ochranu dvou pramenných vývěrů zcela odlišného chemismu, které se nacházejí jen pár metrů od sebe. Jeden obsahuje síran železitý, druhý sirovodík. Třetí, samostatný sirovodíkový pramen, je ve vzdálenosti 300 m. Neživá příroda Prameny ústí v linii jedné z dílčích násunových ploch uvnitř slezské příkrovové jednotky. Voda se zvýšeným obsahem síranů pochází nejspíše z pískovcových kolektorů istebňanských vrstev a není řazena mezi vody minerální. Minerální voda z druhého pramene je obohacena sirovodíkem. Pochází zřejmě ze zóny tektonického porušení hornin. Pramen na druhé, vzdálenější lokalitě je rovněž sirovodíkový, má však daleko menší vydatnost.

Prameny Zrzávky

Prameny Zrzávky

Živá příroda

Obě prameništní lokality se nalézají ve smrkových monokulturách s příměsí modřínu a borovice lesní. Původně zde ovšem rostly květnaté bučiny, dubohabřiny a údolní luhy. Porosty v místě rozšířeného luhu u vydatnějšího sirovodíkového pramene jsou zbytkem prameništní olšiny s ostřicí převislou (Carex pendula) a patří k nejcennějším na této lokalitě. Kromě běžných druhů mechorostů byla zaznamenána vzácná baňatka Mildeova (Brachythecium mildeanum).

Prameny Zrzávky

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 31.462’, E 18° 0.807’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz