Základní informace

Přírodní památka Travertinová kaskáda byla vyhlášena v roce 1988. Přírodní památku Traventinová kaskáda tvoří zajímavý přírodní útvar, který vznikl v důsledku vývěru pramene s vysokým obsahem minerálních látek.

Neživá příroda

Pramen vyvěrá zhruba 40 m nad hladinou Tichávky. Prvních deset metrů pod vývěrem potůček protéká erozní rýhou hlubokou až jeden metr, kde můžeme pozorovat slabé pěnovcové povlaky. Dále po svahu je koryto vyhloubeno v hřebeni pěnovcového valu o výšce až 1,2 m, v počátečním úseku se vytvořily kaskádové prahy. Asi 100 m dlouhý potůček se vlévá do Tichávky.

Živá příroda

V horní části prudkých svahů roste listnatý les s příměsí stanovištně nepůvodního smrku. Jedná se o společenstvo dubohabrových lesů kolinního stupně Carpinion betuli s řadou hájových druhů – např. břečťanem popínavým (Hedera helix), hrachorem jarním (Lathyrus vernus), pryšcem mandloňovitým (Euphorbia amygdaloides), lýkovcem jedovatým (Daphne mezereum), orlíčkem obecným (Aquilegia vulgaris) aj. Na okraji lesa roste např. dobromysl obecná (Origanum vulgare), jehlice trnitá (Ononis spinosa), vítod chocholatý (Polygala comosa) a dokonce i silně ohrožený druh vstavač mužský (Orchis mascula). V porostech mechů a řas v prameništích, zejména na vápencích, žijí larvy bráněnky Oxycera pardalina z čeledi Stratiomyidae.

orlíček obecný

orlíček obecný

pryšec mandloňovitý

pryšec mandloňovitý

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 34.583’, E 18° 11.766’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz