Základní informace

Národní přírodní památka Skalická Morávka byla vyhlášena v roce 2007 a je součástí navržené evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Představuje výjimečně zachovalý úsek řeky Morávky, jež svým tokem vytváří doprovodné poříční ekosystémy s populacemi vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Neživá příroda

Předmětem ochrany je zde geomorfologický typ větvení říčního koryta – tzv. divočící tok. Jedná se o poslední takový úsek v ČR. Tok nebyl doposud významněji regulován a stabilizován a v obdobích zvýšených průtoků se stěhuje v prostoru řečiště a dochází k převrstvování štěrkových náplavů.

Živá příroda

Vyskytují se zde jasanovo-olšové luhy a západo-karpatské dubohabřiny Jedna z posledních lokalit kriticky ohroženého druhu židoviníku německého (Myricaria germanica). Po povodních v roce 1997 se začaly intenzivně šířit invazní druhy rostlin (křídlatka japonská, sachalinská a jejich kříženec k. česká). Najdeme zde dva vzácné druhy rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) – saranče (Chorthippus pullus) a marše Türkova (Tetrix tuerki). Byly zde objeveny dva nové druhy pavouků pro ČR – slíďák Pardosa agricola a skákavka Heliophanus patagiatus. V řečišti Morávky se vyskytují kriticky ohrožené druhy mihule potoční (Lampetra planeri) a rak říční (Astacus fluviatilis), ohrožené druhy vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) a užovka obojková (Natrix natrix).

rak říční

rak říční

židoviník německý

židoviník německý

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 38.1024’, E 18° 26.939’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz