Základní informace

Prales Mionší patří k nejznámějším rezervacím v Moravskoslezských Beskydech a svou rozlohou k největším pralesům v České republice.

Neživá příroda

Silně denudovaný horský reliéf na paleogenním beskydském flyši. Rozsáhlejší severní část území je budována vlastními godulskými vrstvami, menší jižní část vrstvami istebňanskými.

Živá příroda

Lesní porosty patří ke květnatým bučinám, místy se vyskytují lesy svazu Tilio-Acerion. Hlavními dřevinami jsou buk (Fagus sylvatica), jedle (Abies alba) a javor (Acer pseudoplatanus). V nejvyšších polohách je přirozenou součástí porostu smrk (Picea abies), jasan (Fraxinus excelsior) a javor mléč (Acer platanoides), jilm horský (Ulmus glabra) a třešeň ptačí (Cerasus avium). V bylinném patře roste např. kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa). Místní fauna je reprezentována především horskými druhy. Vyskytují se zde velmi vzácné druhy hmyzu a měkkýšů. Z ptáků se zde vyskytuje např. datel černý (Dryocopus martius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), puštík bělavý (Strix uralensis), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), včelojed lesní (Pernis apivorus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), čáp černý (Ciconia nigra) aj. Díky zachovalosti prostředí, rozloze a návaznosti na slovenská pohoří je území přitažlivé i pro velké šelmy jako jsou rys (Lynx lynx), medvěd (Ursus arctos) a vlk (Canis lupus).

smrk ztepilý

smrk ztepilý

čáp černý

čáp černý

holub doupňák

holub doupňák

měsíčnice vytrvalá

měsíčnice vytrvalá

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 32.556’, E 18° 39.589’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
e-mail:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz