V bezprostřední blízkosti dnešní obce existovalo v 8. – 9. století poměrně rozsáhlé slovanské hradiště. Na místě starších osad v podhradí vznikla nejpozději ve 12. století středověká vesnice, která se v písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1295. Jejími držiteli byli až do 16. století členové místních zemanských rodů.

Bazilika Nanebevzetí P. Marie

Bazilika – zadní pohled

V roce 1512 prodala rodina Vrbíků z Tismic vesnici s dnes zcela zaniklou tvrzí městu Český Brod. V jeho držení byly Tismice až do roku 1623, kdy je získal kníže Karel z Lichtenštejna a připojil je ke svému černokosteleckému panství. Jeho součástí byly Tismice až do zániku poddanství v roce 1848. Nejznámější historickou památkou vesnice je zdejší románský kostel Nanebevzetí P. Marie, který je drobnou bazilikální stavbou z poloviny 12. století. K jeho významným úpravám došlo na přelomu 15. a 16. století, kdy bylo nově – ovšem v duchu původní románské stavby – postaveno jižní průčelí a do něho vsazen pozdně gotický portál s erbem Vrbíků z Tismic.

Bazilika – interiér

K dalším přestavbám kostela došlo v barokním slohu v letech 1752 – 1755. Kostelní věže tehdy získaly mansardové střechy, a před západním průčelím byly vybudovány později zbořené ambity. Jejich připomínkou je barokní vstupní brána se sousoším sv. Jana Nepomuckého. Románský interiér kostela zdobí barokní nástropní malby od Jana Svobody z druhé poloviny 18. století. Kvalitní barokní zařízení bylo bohužel na konci 20. století postiženo vlnou krádeží. Jim padla za oběť také mimořádně hodnotná gotická plastika P. Marie Tismické z počátku 15. století, která je dodnes nezvěstná, a na hlavním oltáři ji nahrazuje pouhá kopie. Tato mariánská socha, přenesená do Tismic údajně v roce 1419 z kláštera kartuziánů v Praze na Smíchově, byla v minulosti předmětem mimořádné náboženské úcty, a v době baroka s ní bylo spojováno několik zázraků a pověstí. V severní kostelní věži je zavěšen nejstarší zachovalý zvon na Kolínsku, zhotovený v roce 1442. V blízkosti kostela se dále nachází pozdně barokní budova bývalé fary z roku 1790.

Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 3.221’, E 14° 49.8259’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

MAS Podlipansko o.p.s., Region Pošembeří o.p.s.
Kateřina Hejduková
Tel.:725 103 648
e-mail:kourimsko@podlipansko.cz
http://