Vesnice je poprvé doložena k roku 1350. V roce 1357 zde mindenský biskup (pozdější magdeburský arcibiskup) Dietrich z Portic založil cisterciácký klášter P. Marie Milostné, který byl osazen řeholníky ze sedleckého opatství. Ve druhé polovině 14. století se skalické opatství těšilo přízni panovnického rodu Lucemburků. Období rozkvětu ukončil v roce 1421 nájezd husitského vojska, které budovy opatství zpustošilo. Majetek cisterciáků byl zabrán kouřimskými měšťany a okolní utrakvistickou šlechtou.

Klášter – okno refektáře

Roku 1481 došlo k obnově kláštera, jemuž se však nikdy nepodařilo získat zpět většinu statků. V roce 1553 bylo opatství znovu opuštěno a formálně spojeno s mateřským klášterem v Sedlci u Kutné Hory. Teprve v roce 1690 sedlecký opat Jindřich Snopek skalický řádový dům znovu osadil řeholníky. Roku 1783 byl klášter zrušen císařem Josefem II. Majitelé bývalého klášterního panství se pak rychle střídali až do roku 1872, kdy je získal kníže Jan z Lichtenštejna. V jeho majetku byl statek Klášterní Skalice až do pozemkové reformy v roce 1924. Pozůstatky kláštera jsou od silnice Kouřim – Vrbčany přístupné po gotickém kamenném mostě z druhé poloviny 14. století. Dodnes se částečně zachovala tři křídla klauzury a zbytky konventního chrámu, který byl rozlehlou trojlodní stavbou katedrálního typu. Svými rozměry a prvořadou uměleckou kvalitou byl srovnatelný s nejvýznamnějšími církevními stavbami gotických Čech.

Pilíř

Dnes z něho zbývá pouze torzo jednoho pilíře a části ramene příčné lodi přilehlé boční kaple. Do části zřícenin byla v roce 1690 vestavěna raně barokní kaple P. Marie s bytem sedleckého opata, která v 18. století sloužila konventu jako provizorní klášterní svatyně. K bývalé kapli se připojuje někdejší klauzura, v 19. století přestavěná na obytnou budovu statku. Z dalších uměleckých památek si zaslouží pozornost soubor barokních soch, rozmístěných v bezprostředním okolí obce. První tři sochy představující sv. Annu, sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa se nacházejí v blízkosti silnice do Bošic a polní cesty do Miškovic, další socha P. Marie stojí západně od obce nad silnicí do Miškovic a Vrbčan. Sochy jsou pozůstatkem symbolické krajinářské kompozice z poloviny 18. století.

Rekonstrukce kláštera

Panna Marie

Svatý Prokop

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 1.344’, E 14° 59.196’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

MAS Podlipansko o.p.s., Region Pošembeří o.p.s.
Kateřina Hejduková
Tel.:725 103 648
e-mail:kourimsko@podlipansko.cz
http://