Nejstarší písemná zmínka o obci Oleška se zachovala z roku 1352. Již od nejstarších dob vesnice náležela ke královskému (později šlechtickému) hradu v Kostelci nad Černými lesy a nedílnou součástí černokosteleckého panství byla až do 19. století. Kostel Všech svatých byl postaven v raně gotickém slohu ve třetí čtvrtině 13. století, pozdně goticky byl upravován kolem roku 1500. V roce 1888 byla kostelní loď rozšířena o pseudogotické vstupní průčelí, roku 1899 byla ve stejném stylu upravena i věž. Interiér je vybaven historizujícím mobiliářem z let 1857 a 1885–1886, který je z části dílem jičínského řezbáře Josefa Stoklasy. Součástí areálu kostela je bývalá fara z druhé poloviny 19. století.

Oleška – kostel

Oleška – kostel

Sousední Brník se v písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1358. V době třicetileté války byl vypálen švédským vojskem, a ve druhé polovině 17. století byl znovu vystavěn na dnešním místě, vzdáleném 1 km od původní středověké vesnice. V bezprostřední blízkosti obce probíhá od roku 1967 povrchová těžba jílů a lupků. Z místních pamětihodností si zaslouží pozornost jednoduchá dřevěná vidlicová zvonička z 19. století.

Nedaleko leží také vesnice Svatbín (původním názvem Svrabov), založená pravděpodobně až ve 14. století. V písemných pramenech se poprvé připomíná roku 1415. Od svých počátků byla součástí panství Kostelec nad Černými lesy. Na území regionu se jedná o vzácnou ukázku obce, jež ve středověku nevyrostla přirozeným způsobem, ale byla uměle vybudována v podhradí někdejšího královského hradu Kostelce. Tuto skutečnost dokazuje pravidelně vyměřená náves kruhového půdorysu, která je typickým znakem lokačních vsí vrcholného středověku. Ve Svatbíně se zachovalo několik kvalitních ukázek zděné lidové architektury z 19. století, dokládajících původní ráz zdejší venkovské zástavby. U rybníčka uprostřed návsi stojí zděná zvonička s kuželovitou střechou, postavená ve stylu lidového baroka v první polovině 19. století.

Svatbín

Svatbín – kaple

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 59.177’, E 14° 56.155’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

MAS Podlipansko o.p.s., Region Pošembeří o.p.s.
Kateřina Hejduková
Tel.:725 103 648
e-mail:kourimsko@podlipansko.cz
http://