Radovesnice, poprvé připomínané již v roce 1176, se ve středověku dělily mezi církevní a světskou vrchnost. Část vesnice byla v majetku premonstrátského kláštera v Praze na Strahově, druhou část držel místní zemanský rod. Roku 1436 byl díl Radovesnic, který byl původně v církevním vlastnictví, připojen ke kolínskému panství. Na počátku 16. století získal obě části vesnice rod Maternů z Květnice. V době třicetileté války byly Radovesnice těžce poškozeny drancováním vojsk, takže po roce 1651, kdy je získal Václav Jiří ze Šternberka, musela být vesnice znovu vystavěna. Po několika změnách majitelů Radovesnice roku 1759 koupil Filip Krakovský z Kolovrat. Jeho syn je v roce 1795 prodal Janu Václavovi z Rummerskirchu, a po několika dalších transakcích je nakonec v roce 1816 získal Jakub Alexander Pourtalés-Gorgier. Součástí jeho panství zůstaly do roku 1848. Nejvýznam­nější památkou obce je barokní zámek, upravený do dnešní podoby po roce 1759 Filipem Krakovským z Kolovrat. Jeho hospodářské budovy obsahují pozůstatky původní renesanční tvrze z 16. století. Na počátku 21. století se silně zchátralý areál zámku nacházel na pokraji zániku, zachránila jej teprve nákladná rekonstrukce v letech 2007–2011.

Radovesnice – zaniklá kaple

Radovesnice – zámek

Sousední Lošany se poprvé připomínají v roce 1259 jako majetek místního zemanského rodu. Od 14. století byla vesnice v držení kutnohorských měšťanů. Z nich stojí za zmínku zejména rod Adlerů, který zde sídlil až do roku 1478, kdy Lošany získal Jan Čabelický ze Soutic. V roce 1513 převzal majetek jeho syn Prokop, který zrušil lošanský dvůr a rozdělil jej mezi poddané. Již roku 1516 však musel Lošany pro dluhy prodat městu Kutná Hora, které zůstalo pánem vesnice až do zániku feudalismu v roce 1848. Z daleka viditelnou dominantou Lošan je pseudogotický kostel sv. Jiří, postavený na místě původního středověkého kostela podle projektu Ludvíka Láblera v letech 1894–1895. Uprostřed vesnice se dále nachází gotická věžovitá tvrz z druhé poloviny 14. století, vybudovaná pravděpodobně kutnohorským měšťanem Vavřincem Číšníkem. Kromě středověké věže tvoří její areál barokní obytný dům z první poloviny 18. století. V Lošanech také najdeme řadu drobných sakrálních památek z 18. a 19. století.

Lošanky – kaple

Lošany – kaple

Lošany – tvrz

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 1.503’, E 15° 7.636’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

MAS Podlipansko o.p.s., Region Pošembeří o.p.s.
Kateřina Hejduková
Tel.:725 103 648
e-mail:kourimsko@podlipansko.cz
http://