Třebovle se v písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1297, kdy zde měl majetek kouřimský měšťan Adloth. Ve středověku byla vesnice rozdělena mezi řadu držitelů – kapitulu v Sadské (do husitských válek), město Kouřim a několik zemanských rodin. Majetek Kouřimských byl zkonfiskován v roce 1623 a připojen k černokosteleckému panství. Dva ze šlechtických dvorů získal v roce 1772 benediktinský klášter v Sázavě. Roku 1785 byl sázavský klášter zrušen, a jeho statek ve Třebovli často měnil majitele. Až v roce 1884 získal bývalý klášterní dvůr kníže Jan z Lichtenštejna a připojil jej k panství Kostelec nad Černými lesy. Tento stav trval až do pozemkové reformy ve 20. letech 20. století. Kostel sv. Bartoloměje se zachoval v téměř původní raně gotické podobě z druhé poloviny 13. století. V jeho interiéru s žebrovou klenbou byly objeveny rozsáhlé raně gotické nástěnné malby. Kostel je vybaven pseudogotickým mobiliářem z roku 1905, který je dílem Václava Mráze dle návrhu Jana Kastnera. Areál doplňuje prostá hranolová zvonice, přestavěná v 19. století.

Třebovle

Sázavský dvůr byl v poslední třetině 18. století v držení řádu benediktinů. Jeho obytná budova byla po roce 1772 přestavěna sázavským opatem Leandrem Kramářem na rokokový zámeček, který sloužil jako rezidenční a správní budova klášterního panství. Na prostranství před Sázavským dvorem stojí barokní výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století se zajímavou sochařskou výzdobou, znázorňující světce mezi anděly. Na území obce se dále zachovalo několik cenných ukázek zděné lidové architektury z 19. století. Na západním okraji vesnice se nacházel barokní zámek Hlaváčova Lhota, vybudovaný v roce 1757 hrabětem Filipem Krakovským z Kolovrat na místě středověkého panského dvora. Ze zámeckého areálu, zbořeného v roce 1967, se zachovala pouze část hospodářských budov s barokní bránou.

Kaplička

Zvonice

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 1.471’, E 14° 56.055’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

MAS Podlipansko o.p.s., Region Pošembeří o.p.s.
Kateřina Hejduková
Tel.:725 103 648
e-mail:kourimsko@podlipansko.cz
http://