Obec s prastarou sídelní tradicí je poprvé připomínána v listinném falzu z 12. století, datovaném rokem 1088. Od raného středověku byla až do husitských válek majetkem vyšehradské kapituly, po roce 1421 přešla do šlechtického držení. Roku 1492 byly Vrbčany Slavatou z Chlumu a Košumberka připojeny k černokosteleckému panství, jehož součástí byly až do jeho formálního zániku v roce 1848. Kostel sv. Václava se tyčí na výrazném návrší uprostřed obce.

Kostel

Jeho předchůdcem byl předrománský kostelík z konce 10. století, jehož pozůstatky byly objeveny při archeologickém průzkumu v letech 1935–1936. Dnešní románský kostel byl vybudován vyšehradskou kapitulou kolem roku 1200. Ve třetí čtvrtině 14. století následovala vrcholně gotická přestavba, při níž vznikl pětiboký presbytář se žebrovou klenbou.

Křížek

Současný vzhled kostela je výsledkem barokních přestaveb z let 1699 a 1719, kdy vzniklo vstupní průčelí s volutovým štítem. Interiér je vybaven kvalitním barokním mobiliářem ze 17. a 18. století. Před západním průčelím kostela stojí barokní zvonice z let 1727–1728, jež tvoří vstupní bránu do prostoru hrazeného hřbitova, obklopeného středověkým příkopem a valem. V minulosti býval v kostele uložen legendární praporec sv. Vojtěcha, který společně s kopím sv. Václava pomohl českému knížeti Soběslavovi I. k zázračnému vítězství nad vojskem římského krále Lothara III. v bitvě u Chlumce roku 1126. Relikvie se ve Vrbčanech nacházela až do husitských válek, kdy byla ztracena. V obci dále najdeme několik zajímavých ukázek lidové architektury z 19. století. Severně od vesnice se nachází státní přírodní rezervace Stráně u splavu, která navazuje na nedalekou rezervaci Stráň u Chroustova. Jedná se o území s teplomilnou a suchomilnou květenou stepních rostlinných společenstev, rozkládající se na svahu s rulovými skalkami.

Nákres

Stráně u Chroustova

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 1.899’, E 14° 59.554’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

MAS Podlipansko o.p.s., Region Pošembeří o.p.s.
Kateřina Hejduková
Tel.:725 103 648
e-mail:kourimsko@podlipansko.cz
http://