Nejstarší dějiny Škvorce, který se v písemných pramenech poprvé připomíná v roce 1279, souvisejí se vznikem zdejšího hradu v době po polovině 13. století. Jeho zakladatelem byl významný dvorský a zemský úředník Domaslav. Ve 14. a 15. století Škvorec držela vlivná rodina Olbramoviců, jejíž členové za vlády Lucemburků zastávali důležité funkce na královském dvoře. Z tohoto rodu pocházeli také pražští arcibiskupové Jan z Jenštejna († 1400) a Olbram ze Škvorce († 1402).

Zámek

Brána nového zámku

V roce 1426 panství získal rod pánů z Klinštejna, od něhož roku 1532 přešlo na Smiřické ze Smiřic. Za vlády Smiřických mělo škvorecké panství od konce 16. století společnou vrchnost se sousedním panstvím Kostelec nad Černými lesy. Roku 1621 tak obě dominia přešla do správy Albrechta z Valdštejna, který je po dvou letech prodal knížeti Karlovi z Lichtenštejna.

Socha sv. Donáta

Knížecí rod Lichtenštejnů pak škvoreckému panství vládnul až do zániku poddanství v roce 1848. Nejstarším sídlem vrchnosti byl zdejší středověký hrad, přestavěný v 16. století rodem Smiřických na renesanční zámek. Kolem roku 1727 jej vévodkyně Marie Terezie Savojská z Lichtenštejna nechala upravit v barokním slohu, ve druhé polovině 19. století však byla bohužel velká část zámku zbořena. V jeho sousedství se nachází pozdně barokní tzv. Nový zámek z konce 18. století, který sloužil jako hospodářská a správní budova. Na prostranství mezi oběma zámky najdeme kvalitní barokní sochu sv. Prokopa, která je dílem Jana Jiřího Šlanzovského z roku 1737. Na severovýchodním okraji obce stojí barokní katolický kostel sv. Anny z let 1759 – 1767, v jejím středu pak historizující evangelický kostel z roku 1892.

Zámek

Ve Škvorci se zachovalo také několik pozůstatků tradiční lidové architektury. Severovýchodně od obce se na křižovatce polních cest ve stínu památných lip nachází barokní socha sv. Donáta z roku 1765, postavená na příkaz vévodkyně Marie Terezie Savojské z Lichtenštejna. Socha stojí v prostoru někdejší vesnice Křimín, která zanikla po vypálení Švédy v době třicetileté války.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 3.065’, E 14° 45.943’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

MAS Podlipansko o.p.s., Region Pošembeří o.p.s.
Kateřina Hejduková
Tel.:725 103 648
e-mail:kourimsko@podlipansko.cz
http://