Na území Štolmíře se měl podle legendy nacházet dvorec Žitomíř pražského knížete sv. Václava. Velkorysý půdorys středověkého jádra dnešní vesnice nasvědčuje hypotéze, že se mohlo jednat o neúspěšnou lokaci královského města, k níž v 60. letech 13. století přistoupil Přemysl Otakar II. Když však byl v téže době pražským biskupem Janem III. z Dražic na město povýšen sousední Český Brod, nedočkala se královská lokace úspěchu, a Štolmíř se vyvinula v pouhou vesnici. Královským majetkem však zůstávala i v následujícím období. Roku 1283 se v listině krále Václava II. zmiňuje jako trhová ves, ve druhé polovině 14. století je doložen zdejší královský rychtář. V roce 1575 Štolmíř připadla městu Český Brod, a po konfiskaci jeho majetku se roku 1623 se stala součástí černokosteleckého panství, jemuž vládl knížecí rod Lichtenštejnů. Od roku 1964 je Štolmíř administrativní součástí města Český Brod.

Kostelní oltář Sázavského kláštera

Nejvýznamnější památkou je zdejší kostel sv. Havla. Jedná se o velkolepou barokní stavbu z let 1710 – 1750, vzniklou na místě původního středověkého kostela. Autorem jeho původního projektu, jehož realizaci z větší části financoval kníže Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna, byl proslulý barokní architekt František Maxmilián Kaňka. Po smrti knížete však byla stavba z důvodu nedostatku financí realizována v neúplné a pozměněné podobě, jejímž autorem byl zřejmě stavitel Tomáš Vojtěch Budil. Kaňkou navržené průčelí s dvojicí věží tak nahradil pouze mohutný volutový štít. Z úsporných důvodů kostel také nebyl vybaven novým mobiliářem, ale bylo do něho převezeno (umělecky velmi hodnotné) zařízení z klášterního kostela v Sázavě, které se skládá z obrovského barokního oltáře a varhanní skříně. Později sem přibyla také socha sv. Jana Nepomuckého od Matyáše Bernarda Brauna, která je dnes zapůjčena do expozice Národní galerie. V sousedství kostela dále stojí pozdně barokní zvonice od architekta Antonína Haffeneckera z roku 1764 a bývalá fara z roku 1754.

Průčelí kostela sv. Havla

Varhany Sázavského kostela

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 5.211’, E 14° 50.506’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

MAS Podlipansko o.p.s., Region Pošembeří o.p.s.
Kateřina Hejduková
Tel.:725 103 648
e-mail:kourimsko@podlipansko.cz
http://