Město bylo založeno ve druhé polovině 13. století (v roce 1268?) pražským biskupem Janem III. z Dražic na místě trhové osady. V době vlády Arnošta z Pardubic (v letech 1343 – 1364) a jeho nástupců Jana Očka z Vlašimi, Jana z Jenštejna a Zbyňka Zajíce z Házmburka se město stalo správním centrem arcibiskupských statků východně od Prahy. Po skončení husitských válek byl Český Brod v roce 1437 císařem Zikmundem Lucemburským povýšen na královské město. V 16. století se stal proslulým střediskem pivovarnictví, v první polovině 17. století však byl těžce postižen událostmi třicetileté války. Novou hospodářskou prosperitu městu přineslo teprve zřízení železniční trati, dráhy olomoucko – pražské, v roce 1845, a s tím související rozvoj průmyslu.

V letech 1850 – 1960 byl Český Brod okresním městem. Kostel sv. Gotharda vznikl v průběhu 14. století rozšířením původního románského kostelíka jako gotická trojlodní bazilika. Dnešní podoba památky je výsledkem renesanční úpravy z počátku 17. století a dále barokní přestavby z let 1765 – 1772 (architekt Jan Josef Wirch). Součástí areálu je renesanční zvonice z let 1578 – 1585. Stará radnice byla uprostřed náměstí postavena před rokem 1402. Dnešní podobu získala v průběhu 19. a 20. století. Ze sklepení je přístupný systém středověkých podzemních chodeb, zachovala se rovněž městská šatlava. Kostel Nejsvětější Trojice je renesanční stavba ze druhé poloviny 16. století na jejímž průčelí je osazena bohatě zdobená kazatelna – dílo saského mistra Wolfa Schultesse z roku 1585.

Hradby

Kostel nejsvětější trojice

Bývalý klášter kapucínů s kostelem sv. Máří Magdaleny byl založen v roce 1359 pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic jako špitál. Roku 1744 byl císařovnou Marií Terezií předán řádu kapucínů. V roce 1785 byl řádový dům zrušen a kostel přestavěn na sýpku. Městské opevnění tvoří pozůstatky pozdně gotické parkánové zdi se čtyřmi (původně devíti) baštami. Zajímavé raně barokní předbraní někdejší Kouřimské brány pochází z poloviny 17. století. Podlipanské muzeum sídlí v pozoruhodné secesní budově, postavené v letech 1927 – 1930 podle staršího návrhu architekta Antonína Balšánka z roku 1914. Stálá expozice muzea je zaměřena na bitvu Lipan (30. 5. 1434), každoročně se zde koná několik krátkodobých výstav.

Kouřimská brána

Pivovar

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 4.565’, E 14° 51.862’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

MAS Podlipansko o.p.s., Region Pošembeří o.p.s.
Kateřina Hejduková
Tel.:725 103 648
e-mail:kourimsko@podlipansko.cz
http://