Naučná stezka věnovaná kamenictví, starým řemeslům, historii a přírodě v okolí Mukařova a Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny

Podrobný itinerář trasy naučné stezky „Po stopách kameníků“

Popis celé trasy

Zde máte k dispozici itinerář trasy, která ve své celé délce čítá kolem 25 km.

Ze stanoviště č. 1 – Kamenický skanzen (lámání a opracovávání kamene) se vydáte vlevo kolem Hostince u Huberta po modré turistické značce (TZ), která vás kolem hřiště zavede do Voděradských bučin na velkou křižovatku lesních cest v Kaménce. Na rozcestí odbočíte z modré doprava a pokračujete cca 1 km po značené naučné stezce (NS) Voděradské bučiny, která se po 500 m ostře lomí doleva. Po dalších 500 m sejdete z trasy na lesní cestu vlevo, po které přijdete shora přímo k pozůstatkům kovárny v původním lomu na stanoviště č. 2 – Kaménka (zvětrávací procesy kamene).

Odtud sejdete po staré lomové cestě dolů zpět na velkou křižovatku a pokračujete po vrstevnici dále doprava po modré TZ na křížení se žlutou TZ. Zde půjdete po žluté 300m do kopce a v místě, kde žlutá uhýbá doprava pokračujete rovně. Po 200 m se dejte doprava a po dalších 250 m přejdete NS Voděradské bučiny a vracíte se opět na žlutou TZ. Po té pokračujete rovně po zpevněné silnici a po 1 km s ní odbočíte vpravo. Zde žlutá po chvíli uhýbá a vy jdete rovně až po dalším 1 km dorazíte na stanoviště č. 3 – U Svatého Jana (sv. Jan Nepomucký).

Od Svatého Jana dále rovně, na prvním rozcestí doprava a jakoby starou úvozovou cestou na větší křizovatku se zelenou TZ. Odtud dolů směrem k silnici a dále po trase cyklotrasy č. 0024 do Struhařova ke hřišti. Přes hlavní silnici kolem konzumu ke Hliněnému rybníku. U rybníku se dáte ostře doprava a ulicí dojdete k začátku lesa, kde se nachází stanoviště č. 4 – K Zaječí (historie řemesel).

Na další zastávku pokračujete ve směru chůze po lesní cestě na začátek Svojetic, tady po zelené TZ doprava přes hlavní silnici ulicí K Jezírku až k malému parku. Po vaší levici stojí tu tabule se zastavením č. 5 – U Ranche (tažní koně).

Od parku ve směru cesty ulicí Na Obci po cyklotrase č. 0031 z kopce dolů na svojetickou náves. Na návsi před hospodou Dolton Ranch uhnete z hlavní silnice po cyklotrase č. 0022 doprava kolem hřiště směrem na Louňovice do lokality V Pitřincích na rozhraní katastrů Svojetic, Srbína a Louňovic k zastavení č. 6 – Na Viničkách (geologie).

K dalšímu zastavení odbočte po cyklotrase 8218 a projděte cestou skrz chatovou osadu pod návrší do polí. Zde je zastavení č. 7 – Na Skalce (složení žuly).

Půjdete dále směrem dolů poo stejné cyklotrase č. 8218 kolem Music baru Kravín (s letní zahrádkou) a přes hlavní silnici na návsi doleva k zastavení č. 8 – Náves Srbín (srbínské kamenolomy, kamenická díla).

Z návsi se dáte dále zase po cyklotrase č. 8218 ulicí Do Chobotu a po 1 km přes hlavní silnici do Mukařova. Na křižovatce Obecní ulice se Smrkovou odbočíte z cyklotrasy doleva a po nějakých 20 m doprava do ulice Vodní. Na jejím konci u lesa najdete u požární nádrže zastavení č. 9 – Dubina (historie Mukařova a okolí).

Odtud jděte dál po směru rovně cestou skrz les přes silnici na Babice opět rovně po zpevněné lesní cestě, kde se po cca 1 km napojíte na zelenou TZ a po ní dojete hned na rozcestí se stanovištěm č. 10 – Zelená cesta (místní legendy a pověsti).

Zde půjdete doprava dále po zelené TZ do Žernovky k hasičárně a sejdete ze zelené kolem dětského hřiště ulicí K Rybníčku dolů na zastavení č. 11 – Pod kamenickou hospodou (život a práce kameníků).

Od rybníku se dejte nahoru ulicí Kameníků kolem Restaurace Montgomery na hlavní silnici, a dále přes hlavní zase po zelené Lomovou ulicí dolů do lesa ke stanovišti č. 12 – Jezírko (lužní les a místní vodní toky).

Z Jezírka cca 250 m dále po zelené TZ, potom doprava a po dalších cca 250 m se napojíte na červenou TZ, která vás přivede k poslednímu ze stanovišť č. 13 – Pamětní kámen (pamětní kameny Liechtenstejnů).

Červená vás dále dovede přes hlavní silnici Praha – Kutná Hora na hráz Louňovického rybníku. Na konci hráze trasa stezky pokračuje rovně do strmého kopce a po odbočení doprava u kamenného sezení se dostanete zpět na začátek trasy ke kamenickému skanzenu.

Lucka u stezky Po stopách kameníků

Mukařovský Stonehenge podoba nad míru věrná..

05.04.2012

Lucka u stezky Po stopách kameníků

Moc pěkná vycházka nově otevřenou Kamenickou stezkou. Většina zastavení má jako doplněk malou dětskou atrakci. :-) U ranče dřevěného koně, skákačku nebo provazovou lávku zase jinde. Děti se pořádně vyblbly.. :-) A počasí na apríla se taky vydařilo :-) Doporučujeme!

04.04.2012

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Žánry:

turistika, příroda, památky, geologie, kultura, pro děti

Délka: 25 km

Obtížnost: jednoduchá

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 58.884’, E 14° 45.745’
[MAPY.CZ] [GPX]

;

Kontakty

OS Mukařov-sko, Ladův Kraj, MAS Říčansko
Mukařov-sko, občanské sdružení pro Mukařov, Srbín a Žernovku
Tel.:
e-mail:mukarov-sko@volny.cz
http://www.mukarov-sko.cz