Javorná (sv. Anna či Zejbiš) a její okolí patřilo po několik staletí k významným střediskům sklářské výroby v českých zemích. Výrobky některých zdejších skláren patřily od 16. do 18. století k těm nejlepším v zemi. Nejstarší zmínky o sklárnách v Javorné pocházejí z doby kolem poloviny 16. století, ale není zatím zcela jasné, od kdy zde skláři pracovali. Z roku 1560 pochází zápis o skonu skelmistra z Javorné Preisslera, který po sobě zanechal malého syna Andrease. Vdova Preisslerová se záhy provdala za skláře či skelmistra Hanse Thumbse, který Preisslerovu sklárnu někdy v první polovině 90. let 17. století převzal. Tehdy se jednalo o jednu z mnoha šumavských páteříkových skláren, jak dokládají zápisy z let 1565 a 1615, kdy je Preissler označován jako „Ondrzej Sklenarz Petrlowy“. Ale již kolem roku 1600 se na Javorné vyrábělo také duté sklo, které se zde také malovalo. Dochovalo se nám i jméno jednoho ze zdejších malířů skla – Marek Maynald. Dá se předpokládat, že tehdy pracovaly zřejmě přímo v Javorné a okolí nejméně dva sklářské provozy, které za dobu své existence mohly vystřídat několik lokalit. Jejich zřejmě převážná orientace na výrobu páteříků se jim ale za třicetileté války vymstila a sklárny na několik desetiletí přerušily patrně nepřetržitě na zhruba třicet let provoz. Text PhDr. Jitka Lněničková

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 49° 13.113’, E 13° 18.085’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:kriz@zeleznaruda.cz
e-mail:602646780
http://