Dobývání stříbra v jáchymovském okolí začalo počátkem 16. století. Písemně je poprvé doloženo v roce 1516, kdy zahájilo činnost nově založené těžařstvo hraběte Štěpána Šlika. Hornická osada známá od roku 1517 jako Jáchymov (Sankt Joachimsthal) získala v roce 1520 statut svobodného královského horního města. V mincovně hrabat Šliků začala historie mince označované tolar (Thaler, podle místa původu Joachimsthal / Joachimsthaler). Jáchymovskému tolaru vděčí za své jméno i americký dolar.

Staré vyobrazení jáchymovských tolarů

Během několika let se Jáchymov stal po Praze druhým největším městem v Čechách. V roce 1534 zde žilo 18 200 obyvatel. Počátkem 17. století byly stříbrné rudy vyčerpány a pozornost se obrátila na nikl, kobalt, bismut a arsen. K nim v polovině 19. století přibyly také uranové rudy, které sloužily k výrobě barev. V odpadu z výroby barev objevili manželé Curieovi nové prvky polonium a radium (1898). Počátkem 20. století byl Jáchymov hlavním světovým producentem rádia. Poslední období těžby souvisí s využíváním uranu pro jaderné účely. Krátká a bezohledná těžba této suroviny v letech 1945–1964 zvýšila morální a materiální škody v regionu, způsobené odsunem německého obyvatelstva, vznikem uzavřeného prostoru a praktikami komunistického režimu. Po uzavření dolů v roce 1964 navázalo město na lázeňskou tradici. Ta začala v roce 1906 oficiálním uznáním sanatoria se čtyřmi vanovými koupelemi, do nichž nosili horníci vodu v dřevěných putnách. Léčebný účinek radonové vody je dán působením měkkého α-záření na stimulaci imunitního systému.

Jáchymov koncem 19. století

Městský znak tvoří čtvrcený štít. První a čtvrté pole je šikmo dělené, červené a zlaté, se stříbrným dvouocasým lvem. V druhém a třetím poli modrém jsou dvě šedé skály se zlatou stavbou rumpálu, před níž je postava horníka. Uprostřed štítu je malý srdeční štítek červené barvy se stříbrným břevnem, přes který leží dvě zkřížená hornická kladiva. Celý znak drží postavy štítonošů: sv. Jáchym po pravé a sv. Anna po levé straně.

Městský znak

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 22.306’, E 12° 54.831’
[MAPY.CZ] [GPX]

KontaktyTel.:
e-mail:
http://