Hornatá krušnohorská oblast mezi Božím Darem a Potůčky patřila v 15. a 16. století střídavě České koruně a Sasku. Do r. 1459 ji držel král Jiří z Poděbrad, poté však připadla saských kurfiřtům. Po vítězství katolíků nad protestanty ve šmalkaldské válce získal území v roce 1546 Ferdinand I. Habsburský a připojil ho opět k Českému království.

Středověký důl

V polovině 16. století dochází k rozvoji důlní činnosti. Na ložiscích cínu, stříbra a železné rudy vznikaly nové doly, tavírny a úpravny rud. V roce 1570 byla v místě dnešní obce založena továrna na modrou kobaltovou barvu. Hornická osada podél Černého a Hraničního potoka byla založena v roce 1654. Po dlouhou dobu zůstala obec beze jména. Až v roce 1723 ji kronikář ze sousedního Johanngeorgenstadtu pojmenoval Breitenbach. Český název Potůčky obec získává až po 2. světové válce.

Znak města

Velkým přínosem pro obec byla železnice z Karlových Varů, která byla zprovozněna v roce 1899. Nedaleko železniční zastávky se nachází památný hostinec „Dreckschänke“, založený roku 1850 při poštovní silnici do Karlových Varů.

Potůčky v polovině 20. století

Dominantou obce je kostel Navštívení Panny Marie, dokončený roku 1911. V současné době jsou Potůčky vyhledávaným turistickým střediskem. Nadmořská výška se na území obce pohybuje od 695 m při potoku Černá až po 1043 m na Blatenském vrchu. V obci také najdeme jedno z největších a nejživějších tržišť západočeského regionu.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 25.694’, E 12° 44.196’
[MAPY.CZ] [GPX]

KontaktyTel.:
e-mail:
http://