Pernink je hornickou osadou na české straně Krušných hor, která byla založena na bohatých výskytech cínových rud. Podle pověsti bylo ložisko nalezeno v 1532 podle úlomků cínové rudy vyhrabaných z medvědího brlohu. Odtud prý také pochází jméno obce, odvozené z německého Bärringen („Bär“ = medvěd). Hornická osada byla ale nejspíše nazvána po jednom z osadnických rodů (prvním známým rychtářem obce byl Jorg Eggner, zvaný Peer). Za svůj rozkvět vděčí Pernink nejen cínu, ale i těžbě stříbrné rudy. V roce 1559 mu majitel ostrovského panství Jáchym Šlik udělil městská privilegia.

Rýžování cínu ve středověku

Hlavní cínová ložiska se nacházela na Perninském vrchu západně nad obcí a na Vlčinci (Wölfling) směrem k Hroznětínu. Významná byla rýžoviska podél potoka Bystřice. Dolování kulminovalo v polovině 16. století, kdy jenom v údolí Bystřice pracovalo 72 stoupoven, ve kterých se drtila ruda.

Třicetiletá válka v letech 1618 až 1648 přinesla rozvrat hornictví a následný exodus protestantských horníků do Saska. S úpadkem hornictví hledalo obyvatelstvo obce náhradní obživu v drobných řemeslech. V polovině 19. století byl založen textilní závod. Otevření železniční trati z Karlových Varů do Potůčků a dále do Saska v roce 1899 přineslo Perninku nový rozkvět. Dobré časy trvaly až do 2. světové války, jejíž důsledky byly strašlivé a vyvrcholily vystěhováním drtivé většiny místních obyvatel. Rány se ale postupně zacelují a v současnosti je Pernink poklidným rekreačním střediskem.

Znak obce

Znak obce je stvrzen privilegiem Jáchyma Šlika z roku 1562. Rozdělený štít má vpravo červené, vlevo zlaté pole. Na spojnici obou ploch stojí stříbrná věž (tzv. okrouhlice), naspodu se šlikovským znakem. Na červeném poli znaku jsou dvě dvojice hornického nářadí, horní tvoří mlátek a želízko pro důlní činnost, spodní tvoří špičák a hrábky s pěti zuby pro rýžování cínu. Po levé straně věže ve zlatém poli je vyobrazen medvěd, šplhající na věž.

Zdroj dat: Rojík P. (2000): Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří / Geschichte des Zinnbergbaus im westlichen Erzgebige. – OMK Sokolov. 232 s.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 21.969’, E 12° 46.946’
[MAPY.CZ] [GPX]

KontaktyTel.:
e-mail:
http://