Nacházíte se na začátku Historické naučné stezky „Jáchymovské peklo“, která vede místy málo známými, krásnými, ale nezapomenutelnými svou minulostí, kterou skrývá. Jste v historickém centru Jáchymova, města proslulého bohatou pětisetletou hornickou tradicí. Slavná hornická minulost je ale poznamenána tragickými událostmi posledního období těžby od roku 1945 do začátku 60. let minulého století. Tehdy se v Jáchymově dobývala uranová ruda v zájmu velmocenských hrátek Sovětského svazu. Svobodné hornické povolání se dostalo do vleku politických zájmů vlády jedné strany. Jáchymovské ložisko bylo jediné otevřené ložisko uranových rud na území utvářejícího se sovětského mocenského vlivu. Nejdříve zde uranovou rudu těžili němečtí zajatci, brzy je ale nahradili vězni „domácí produkce“. V oblasti Jáchymovska a Slavkovska bylo v letech 1949–1953 zřízeno 18 vězeňských táborů. Jak sami na stezce uvidíte, byly později zlikvidovány téměř beze stopy. Tábory měly názvy podle nejbližších obcí, častěji však podle šachet, v jejichž blízkosti byly zřizovány.

Rozmístění pracovních táborů v okolí Jáchymova (1952)

Tábory byly velice rychle zaplněny tisíci vězni, kteří byli nuceni k namáhavé vyčerpávající práci v podzemí. Avšak ani toho nebylo dost a nelidské poměry na táborech po práci nebyly výjimkou. Sami vězni byli v řadě případů svými vězniteli utvrzováni v přesvědčení, že jsou pouze „MUKLOVÉ“, Muži Určení K Likvidaci. Do roku 1961 poznalo bědný život v táborech kolem 65 tisíc lidí. Za necelých 15 let těžby bylo vydobyto téměř 8000 tun uranu, množství veškerého vytěženého materiálu bylo mnohonásobně větší. V podzemí bylo vyraženo přes 1100 km chodeb.

Práce na překopu v uranovém dole (Emil Kotrba, 1978)

Na připomínku obětí z řad politických vězňů bylo v roce 1996 na prostranství před kostelem sv. Jáchyma osazeno 15 kamenů s názvy pracovních táborů – lágrů. Celý cyklus byl nazván „Křížová cesta ke svobodě“. Na horním ostrůvku zeleně je instalována centrální plastika „Brána Svobody“.

Jáchymovský smolinec

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 22.329’, E 12° 54.81’
[MAPY.CZ] [GPX]

KontaktyTel.:
e-mail:
http://