Nacházíte se na Historické naučné stezce „Jáchymovské peklo“, která vede místy málo známými, krásnými, ale pro svou minulost nezapomenutelnými. Naučná stezka vznikla z iniciativy hornického spolku Barbora v Jáchymově za podpory Konfederace politických vězňů a Klubu českých turistů.

Obr.: Zákon 247/48 Sb. o táborech nucené práce

Rozmístění pracovních táborů v okolí Jáchymova (1952)

Tábor ležel na úzké náhorní planine, protáhlý do podoby dlouhého lichobežníku. Jeho pravá podélná strana sledovala cáru terénního zlomu, od nehož spadal sráz dolu k šachte, levá probíhala podél úpatí povlovné stráne, stoupající ke hrebenu celého vrchu. Pudorys obrazce výrazne ohranicovalo dvojité oplocení z ostnatého drátu. Hlavní brána rozdelovala celní stranu na dve poloviny. (…) Na rozdíl od Ústredního tábora Svornost (…) nenesla žádné povzbudivé heslo.“ (Karel Pecka, Motáky nezvestnému)

Tábor Svornost (krycí oznacení „K“) puvodne sloužil coby nemecký zajatecký tábor a v letech 1949–1954 jako pracovní tábor. Tamejší vezni odtud odcházeli pracovat na dul Svornost a na Štolu c. 1. Prestože tábor patril k tem menším, jeho predpokládaná kapacita 600 veznu byla na pocátku 50. let opakovane prekracována. Jediný doklad existence tábora dnes predstavují torza základu nekolika lágrových baráku a zbytku bývalé korekce.

Korekce Obávaným, ovšem hojně ukládaným trestem v táborech byla tzv. korekce (neboli též „kriminál v kriminále“). Vězni byli za trest (provinění mohlo být přitom malicherné nebo žádné) umísťováni do jakýchsi malých vlhkých kobek, obvykle bez oken, v zimě nevytápěných, kde byli drženi s minimálními příděly jídla několik dní, ba i týdnů. Pobyt v korekci provázelo bití, přihodilo se i to, že na zubožené vězně byl do korekce poštván rozzuřený pes. Někdy byl do korekce uvržen pouze jedinec, jindy naopak velké množství vězňů, kteří museli po celou dobu stát a kterým se v malém uzavřeném prostoru nedostával ani vzduch.

Místo lágru Svornost

Od bývalého lágru Svornost vede stezka proti proudu Jáchymovského potoka. Prochází kolem zařízení jáchymovského vodovodu, které je již samo o sobě zajímavým dokladem technického umu a dovednosti našich předků. Pod trasou je před zatáčkou u silnice z Jáchymova na Boží Dar jedno z mála zachovalých ústí starých štol – ústí štoly Leithund. Štola je znepřístupněná zabetonováním.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 22.37’, E 12° 54.594’
[MAPY.CZ] [GPX]

KontaktyTel.:
e-mail:
http://