Nacházíte se na Historické naučné stezce „Jáchymovské peklo“, která vede místy málo známými, krásnými, ale pro svou minulost nezapomenutelnými. Naučná stezka vznikla z iniciativy hornického spolku Barbora v Jáchymově za podpory Konfederace politických vězňů a Klubu českých turistů.

V někdejších přirozených porostech převažoval buk lesní, přimíšen byl smrk ztepilý a jedle bělokorá, podrost tvoří hlavně tráva třtina chloupkatá a místy porosty brusnice borůvky. Jednostrannou snahou pro zvýšení produkce této „továrny na dřevo" byl v posledních dvou stech letech nahrazen přirozený les jednotvárnou, druhově chudou smrčinou. Ta ovšem trpí emisemi, kůrovcem, větrnými kalamitami či okusem zvěře. Ze zajímavějších rostlinných druhů můžeme na březích vodotečí pozorovat mohutné rostliny mléčivce alpského a několik druhů kapradin, např. kapraď rozloženou či papratku horskou. Horský charakter lesa, ležícího v nadmořské výšce až 1 000m, dokládá výskyt nejmenší sovy Evropy – kulíška nejmenšího, kterého spíše zaslechneme, než uvidíme v jasném předjaří. Typickým zástupcem horské fauny hmyzu je střevlík Linnéův.

Mléčivec alpský

Mléčivec alpský je modrofialově kvetoucí vytrvalá bylina, která dosahuje výšky 0,5 – 2,5 m. Stonek je hrubý, přímý, jen u květenství rozvětvený, dutý, ve všech částech s mléčnicemi. Rostlina květe od června do září.

Kapraď rozložená. Foto Dirk Franke

Kapraď rozložená se vyskytuje od nížin až po subalpínský stupeň. Charakteristická je pro mírně suché a podmáčené lesy, zejména smrkové a bukové. Roste v roklích, na vlhkých kamenitých svazích, úpatí skal, březích potoků atp. Od podobné papratky samičí se liší okrouhlými výtrusnicovými kupkami a počtem cévních svazků v řapíku, kterých má kapraď rozložená čtyři, kdežto papratka samičí pouze dva.

Kulíšek nejmenší. Foto Artur Mikołajewski

Kulíšek létá v období hnízdění i ve dne. Měří pouhých 16 cm, což je sotva velikost špačka. Základní barva vrchní části těla je tmavě hnědá s výraznými bílými či žlutobílými skvrnami, spodek je světlý s podélnými tmavými proužky. Oko je živě žluté, zobák voskově žlutý, u kořene zelenavý. Samec a samice se navzájem neliší.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 23.073’, E 12° 53.928’
[MAPY.CZ] [GPX]

KontaktyTel.:
e-mail:
http://