Nacházíte se na Historické naučné stezce „Jáchymovské peklo“, která vede místy málo známými, krásnými, ale pro svou minulost nezapomenutelnými. Naučná stezka vznikla z iniciativy hornického spolku Barbora v Jáchymově za podpory Konfederace politických vězňů a Klubu českých turistů.

Rozmístění pracovních táborů v okolí Jáchymova (1952)

U průmyslového komplexu Eliáš, který sestával z dolů a úpravny, se nacházely dva tábory pojmenované prostě Eliáš I a Eliáš II. Eliáš I byl čtvrtým trestaneckým pracovním táborem. Byl zřízen 29. července 1949 v místě dřívějšího zajateckého tábora. V lágru bylo ve čtyřech dřevěných barácích ubytováno 647 vězňů, z nichž 588 pracovalo v dolech. V jednom baráku byla zřízena krejčovská a obuvnická dílna, lékařská ošetřovna a oddělení pro nemocné, sušárna chyběla. Ve druhé polovině roku 1951 byl tábor, nazývaný také Starý Eliáš nebo Horní Eliáš, zrušen. Starý odval, na kterém stál, se začal bagrovat a materiál se odvážel k dalšímu zpracování.

Eliášské údolí v polovině 20. století

Tábor Eliáš II byl převzat až 8. prosince 1950. Tohoto dne tu bylo umístěno 328 vězňů, koncem prosince již 618. Tábor byl vzdálen od šachty asi 300–400 metrů. Výstavba nových táborů, zvláště pak tábora Eliáš II, byla provedena velice nedbale. Baráky byly postaveny v hrbolatém terénu, který nebyl předem vůbec připraven. Roh jednoho z nich přesahoval nad řečiště bystřiny, proto musel být teprve dodatečně podložen betonovými rourami. Společný záchod byl postaven 6 metrů od kuchyně. Tábor Eliáš II byl zrušen k 1. dubnu 1959.

Úpravna dolu Eliáš v polovině 20. století

Z tohoto místa vede krátká odbočka k pietnímu místu se vztyčeným křížem na paměť vězněných skautů a skautek. Po návratu z ní můžete pokračovat po naučné stezce značené žlutou turistickou značkou anebo se vydat po cestě podél potoka dál směrem na obec Mariánskou. Mariánská je vzdálena slabou hodinu chůze místy náročným terénem.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 22.67’, E 12° 53.03’
[MAPY.CZ] [GPX]

KontaktyTel.:
e-mail:
http://