Situace stanoviště na trase

Cílem úpravny bylo zušlechťování vytěžené rudniny, která obsahovala průměrně 0,4 % cínu, na obohacený cínový koncentrát obsahující až 51 % kovu. Hlavním nositelem cínu byl minerál kasiterit. Jeho černá zrníčka zarůstají do šedé prokřemenělé horniny (greisenu), která tvoří proužky v načervenalé žule. Vytěžená rudnina obsahovala průměrně 0,7 % arzénu, a proto se z ní za války jako vedlejší produkt vyráběl také arzénový koncentrát s obsahem až 64 % kovu. Hlavními nositeli arzénu byly nerosty löllingit a arzenopyrit.

Důl Otto a úpravna (Kratochvíl, 1948)

Úpravna rud byla uvedena do provozu krátce po zahájení těžby na dole Otto v roce 1933. Obnovena byla v roce 1942 a modernizována v roce 1944. Práce v úpravně skončily v květnu 1945. Úpravna drtila a mlela rudninu a rozdružovala ji ve vodním proudu na gravitačním principu pomocí sazeček a splavů. Technologické vybavení se skládalo z hrubé úpravny, plavící jednotky a od roku 1944 také flotace, která využívala principu různého povrchového napětí zrnek rud a hlušiny. Přebuzskou úpravnou prošlo celkem 47 000 tun rudy. Do dnešních dnů se z ní zachoval jen železobetonový skelet se zbytky nosičů technologického vybavení. Trosky pomalu zarůstají stromy a keři.

Důl Otto a úpravna (1948, archiv ČGS Praha)

Východně od úpravny byla v letech 1953 až 1958 navršena rudní halda. Stalo se tak při báňském průzkumu cínového ložiska národním podnikem Severočeské rudné doly Teplice. Kolem roku 1983 byla část haldy zpracována v úpravně rud závodu Stannum Krásno. Zbytek haldy byl od 70. let do roku 2011 rozebírán a odvážen na stavbu zpevněných lesních komunikací. Průběžně odkrývaná halda otevřela cestu k získání vědeckých informací o ložisku a poskytla cenné vzorky do veřejných sbírek, např. Národního muzea v Praze, Karlovy univerzity v Praze, Bergakademie Freiberg, Vysoké školy báňské v Ostravě a hornického muzea v Sokolově.

Úpravna rud v roce 2008

Rudní halda po bagrování v roce 2008

Tento text pro vás připravil Petr Rojík.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 21.613’, E 12° 36.825’
[MAPY.CZ] [GPX]

KontaktyTel.:
e-mail:
http://