Situace stanoviště na trase

Odkaliště sloužilo k usazování odpadních kalů, které vznikaly v úpravně rud. Vzniklo v souvislosti se zahájením provozu úpravny krátce po roce 1933 a s intenzifikací výroby v roce 1942. Dílo bylo opuštěno v květnu 1945.

Pohled od odkaliště směrem k Přebuzi

V úpravně dolu se vytěžená ruda rozdrtila a umlela na jemný písek. Ten byl odváděn na gravitační splavy, na kterých byly odděleny těžší rudní složky (cínová ruda kasiterit) od lehčí hlušiny. V souvislosti se získáváním arzénového koncentrátu byla úpravna v roce 1944 rozšířena o flotační jednotku. Flotace je proces založený na principu různého povrchového napětí zrnek rudy a hlušiny.

Odkaliště v roce 2000 (foto P. Uhlík)

Odkaliště je kaskáda tří báňských nádrží východně od úpravny. Je umístěno v terénní depresi podél okraje lesa mezi areálem dolu Otto a silnicí z Přebuze do Šindelové v údolí Rotavského potoka. Horní nádrž, nejblíže k areálu úpravny, se lidově nazývá „Schlemmteich“ („Plavící rybník“). Její hliněná hráz byla asi v 60. letech protržena, voda vypuštěna a usazený jemný písek ze dna nádrže byl bagrován pro potřebu místních chalupářů a chatařů.

Nyní je dno nádrže z kaolinického písku nepravidelně rozbrázděno jámami a valy. Tůňky osídlila mokřadní vegetace a fauna. Dolní dvě nádrže odkaliště rud, obrůstající hustým smrkovým lesem, mají dosud funkční hliněné hráze a zadržují srážkovou vodu.

Písčitý materiál odkaliště „Schlemmteich“

Tento text pro vás připravil Petr Rojík.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 21.697’, E 12° 36.935’
[MAPY.CZ] [GPX]

KontaktyTel.:
e-mail:
http://