Kunratický les se nachází na katastrálních územích Krč, Michle, Kunratice a Chodov. Rozloha lesa je 284 ha, z toho 278 ha jsou lesní porosty a 6 ha tvoří nelesní plochy, jako jsou louky a cesty. Nejvíce zastoupenými dřevinami jsou dub zimní, smrk ztepilý a borovice lesní. V lese převládají kyselá stanoviště nižších poloh. Nejvíce zastoupenou věkovou třídou porostů je 5. věková třída, porosty ve věku 81 – 100 let, výrazné je také zastoupení porostů nad 141 let. Text vytvořen s využitím brožury Kunratický les vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 1.628’, E 14° 27.96’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz