Stávající zastoupení dřevin – dub zimní 36 %, smrk ztepilý 23 %, borovice lesní 14 %, habr obecný 5 %, lípa srdčitá 4 %, po 3 % modřín evropský, bříza bradavičnatá, dub letní, po 2 % dub červený a olše lepkavá a 5 % ostatní dřeviny. Ideální (přirozené) zastoupení dřevin – dub zimní 68 %, buk lesní 20 %, jedle bělokorá 3 %, po 2 % bříza bradavičnatá, habr obecný a olše lepkavá, po 1 % borovice lesní, jasan ztepilý a lípa srdčitá.

Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi. V Kunratickém lese převládají kyselá stanoviště.

Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa a vypovídá také mnohé o jeho historii. Nejvíce zastoupenou věkovou skupinou v Kunratickém lese je 5. věková skupina (stromy ve věku 81 – 100 let), následuje 4. věková skupina (stromy ve věku 61 – 80 let) a 6. věková třída, tedy stromy ve věku 101 – 120 let. Významná je i výměra přestárlých porostů (stáří nad 141 let).

Starší porosty jsou v podmínkách velkoměsta méně odolné vůči suchu či znečištění. V Kunratickém lese se z toho důvodu nachází velké množství suchých stromů. Část se jich ponechává k přirozenému rozpadu pro zvýšení druhové diverzity lesa (zejména hmyzu). Text vytvořen s využitím brožury Kunratický les vydané Odborem ochrany prostředí MHMP.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 1.523’, E 14° 28.795’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz