V pravé stěně koryta potůčku, kousek nad pumpou se nachází trubka o průměru 4 cm. Voda teče do tůně velké cca 40×70 cm a 8 cm hluboké. Pod studánkou jsou zbytky betonových dlažebních desek a cihel. Studánka byla pojmenována na památku „studánkového dědečka“ ing. Eduarda Ureše (+ 15. 1. 1992), který dlouhé roky pečoval o studánky (nejen) v Kunratickém lese. Tuto vybudoval v roce 1981 – sám ji nazýval Myslivecká či Lovecká. Podzemní voda v této studánce je pravděpodobně chemického typu vápenato – hořečnato – uhličitano – síranového s neutrálním pH a dosti vysokou mineralizací.

Z hlediska analyzovaných chemických složek voda dlouhodobě vyhovuje vyhlášce o pitné vodě. Podzemní voda ovšem nebyla analyzována na všechny limitované ukazatele! Z hlediska mikrobiálního vyhovovala v roce 2001 kvalita podzemní vody z této studánky výše uvedené vyhlášce. Ostatní možné antropogenní kontaminanty (těžké a toxické kovy, ropné látky a chlorované uhlovodíky) zatím nebyly v této studánce zjištěny v nadlimitním množství. Vydatnost tohoto pramene je do 0,1 l/s a tato vydatnost se dlouhodobě udržuje. Dlouhodobě jde o velmi čistou podzemní vodu. Text byl vytvořen s využitím informačních materiálů vydaných Odborem ochrany prostředí MHMP.

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 1.155’, E 14° 28.803’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Mgr. Lubomír Bartoš
Tel.:+ 420 224 828 257
e-mail:lubomir.bartos@ekopolitika.cz
http://www.ekopolitika.cz