Na západním svahu Hrádku je opuštěný lom, kde se lámala ruda při stavbě železniční trati. Na severním svahu, směrem k Libochovanům se nachází skupina rulových balvanů. Největší z těchto skalních útvarů nazývají lidé „Čertův dráp“, německy Teufelstein. Jedná se o poměrně vysokou skálu s balvany. Jeden z nich vypadá, jako by na něm byly otisky obrovské drápaté ruky. Od Libochovan vede žlutá turistická značka směrem na Kalvárii a z ní je nutné odbočit u vchodu do lesa vlevo, na neznačenou cestu.

Lid si o Čertovu drápu vypravuje: Jednou dva muži zápolili dlouho spolu u kamene, ale nemohli se přemoci. Najednou se u nich objevil ďábel a stále jednoho na druhého popichoval; avšak se zlou se potázal. Oba soupeřící dali se do něho. Jak utíkal, otiskly se jeho drápy do kamene a ještě dnes jsou na balvanu vidět.

Jiní vypravují: Jednou měl čert stavěti u Libochovan most přes Labe. Dříve než kohout zakokrhá, měl býti hotov. Čert nosil balvany z Hrádku a stavěl. Jeden balvan byl tak těžký, že jím nemohl s místa hnouti. Marně do něho drápy zapíral; kámen se nehnul. Ještě do dnes leží na témž místě a je na něm vidět otisk černých drápů.

Libochovanskou kotlinu lemují čedičové kopce jako je Deblík, Trabice, Plešivec nebo Kamýk a především severním směrem, v okolí kaple Navštívení Panny Marie, se vyskytují pískovce s řadou zkamenělin. Pískovce místy přecházejí ve slepenec, který pochází z usazenin z bývalého mořského pobřeží. Z těchto zkamenělin se nejčastěji vyskytují schránky mlžů a ramenonožců. Ke kapli Navštívení Panny Marie a na Strážiště neboli Mravenčí vrch vás zavede další zastavení.

Vylézt na sklaní útvar není moc bezpečné, ale poskytuje poměrně široký výhled po okolí.

Čertův dráp

Čertův dráp z vrcholu

Napište : nospam
Další obrázek
 

Komentáře na Facebooku

Zobrazit na velké mapě

Zastavení na stezce

Kódy

GPS pozice

N 50° 33.397’, E 14° 2.955’
[MAPY.CZ] [GPX]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz